Discipliner och distanser

Tävlingsidrotten precisionsorientering bedrivs på flera olika distanser och i flera olika former.

Långdistans
12-24 kontroller beroende på klass samt en tidkontroll med 1-3 uppgifter.

TempO
TempO banan består av stationer som liknar tidkontrollen. Här finns 6 skärmar att välja på och möjligheten finns till falskplacerade kontroller. TempO bana är normalt 6 stationer med 5 uppgifter på varje station. Resultatet sammanställs av antalet sekunder man tar på sig att svara samt ett tidstillägg för varje fel svar.

Nattorientering
Likt långdistansen i antalet kontroller och tidkontroller. Skärmarna utgörs av reflexstavar och belysning är tillåtet enligt orienteringsreglerna. 
De individuella distanserna genomförs som regel med individuell start, med 1-2 minuters startmellanrum men även gemensam start och masstart förekommer.

Lagtävling
Lagmedlemmarnas individuella resultat räknas samman.

Stafett
Varje lag ska besöka och lösa ett antal kontroller. Varje lagmedlem i ett 3-manna lag löser 1/3 av uppgifterna. Vilken lagmedlem som löser vilken kontroll och hur maxtiden fördelas är upp till lagmedlemmarna själva att avgöra.Långdistans
12-24 kontroller beroende på klass samt en tidkontroll med 1-3 uppgifter.

TempO
TempO banan består av stationer som liknar tidkontrollen. Här finns 6 skärmar att välja på och möjligheten finns till falskplacerade kontroller. TempO bana är normalt 6 stationer med 5 uppgifter på varje station. Resultatet sammanställs av antalet sekunder man tar på sig att svara samt ett tidstillägg för varje fel svar.

Nattorientering
Likt långdistansen i antalet kontroller och tidkontroller. Skärmarna utgörs av reflexstavar och belysning är tillåtet enligt orienteringsreglerna. 
De individuella distanserna genomförs som regel med individuell start, med 1-2 minuters startmellanrum men även gemensam start och masstart förekommer.

Lagtävling
Lagmedlemmarnas individuella resultat räknas samman.

Stafett
Varje lag ska besöka och lösa ett antal kontroller. Varje lagmedlem i ett 3-manna lag löser 1/3 av uppgifterna. Vilken lagmedlem som löser vilken kontroll och hur maxtiden fördelas är upp till lagmedlemmarna själva att avgöra.Långdistans
12-24 kontroller beroende på klass samt en tidkontroll med 1-3 uppgifter.

TempO
TempO banan består av stationer som liknar tidkontrollen. Här finns 6 skärmar att välja på och möjligheten finns till falskplacerade kontroller. TempO bana är normalt 6 stationer med 5 uppgifter på varje station. Resultatet sammanställs av antalet sekunder man tar på sig att svara samt ett tidstillägg för varje fel svar.

Nattorientering
Likt långdistansen i antalet kontroller och tidkontroller. Skärmarna utgörs av reflexstavar och belysning är tillåtet enligt orienteringsreglerna. 
De individuella distanserna genomförs som regel med individuell start, med 1-2 minuters startmellanrum men även gemensam start och masstart förekommer.

Lagtävling
Lagmedlemmarnas individuella resultat räknas samman.

Stafett
Varje lag ska besöka och lösa ett antal kontroller. Varje lagmedlem i ett 3-manna lag löser 1/3 av uppgifterna. Vilken lagmedlem som löser vilken kontroll och hur maxtiden fördelas är upp till lagmedlemmarna själva att avgöra.

Flerdagarstävlingar

O-Ringen är den största. Även Elitserien och A-Cupen är exempel på flerdagarstävlingar.

Klasser

I PreO finns Elit-klass, A, B och C-klass. Elit och A-klassen kan innehålla falska kontroller. I B och C-klassen ska det alltid finnas en skärm som är placerade på rätt ställe. C-klassen är den lättaste klassen med tydligare terrängformationer som är lättare att lösa.

Det finns ingen uppdelning iform av kön, ålder eller rörelseförmåga. Internationellt finns en P-klass (Physical) för det som har rörelsebegränsningar vilket gör att tävlingstiden är något längre. 

Även Pre16 och Pre12 kan anordnas för ungdomar upp till respektive ålder.

Tävla i PreO

PreO-tävlingar som arrangeras av orienteringsföreningar finns i tävlingssystemet Eventor. Välj precisionsorientering i rullmenyn med alla grenar. Du kan även hitta PreO-tävlingar i sökfunktionen Hitta Orientering. Skriv PreO i sökfältet.