Årsmöte

Här hittar Du dokumentation från Upplands Orienteringsförbunds Årsmöten.
Årsmöte Verksamhetsår 2023Den 4 mars genomfördes årsmötet digitalt för verksamhetsåret 2023. 9 föreningar deltog vid mötet och ett 15 tal representanter var närvarande. Flera intressanta diskussioner uppkom och vi vill rikta ett stort tack till alla som var med.
Vid mötet avtackades även Björn och Jonas som nu avgått ur styrelsen och istället ersatts av Simon och Thomas som vi istället välkomnar in i styrelsen.

Dokumentationen från mötet hittar du här:
Verksamhetsberättelse 2023
Balansrapport
Resultatrapport
Anvisningar UOF 2024
Verksamhetsplan 2024
Ny Klassindelning Vid Stafett DM
Protokoll UOF Årsmöte 2024