Dokument

Här hittar du olika styrdokument, policys och blanketter som kan vara intressanta eller användbara inom förbundet.
Dokument

Här kan du läsa våra stadgar för förbundet:
Stadgar UOF

Här hittar du Anvisningar för förbundet och även Verksamhetsplanen för det innevarande Verksamhetsåret. Dessa handlingar antas vid årsmötet.
Anvisningar UOF 2024
Verksamhetsplan 2024

Valberedningen inom UOF tillsätts efter ett rullande schema där klubbarna får i uppdrag att utse någon. Här hittar du listan så du kan se när det blir din förenings tur igen.
Valberedning UOF Turordning