Kontakt

Kontaktuppgifter Upplands Orienteringsförbund
För frågor rörande information, utskick eller hemsida kontakta:
Simon Wahlnäs, info@upplandsof.se (informationsansvarig)

För frågor rörande förbundets organisation och verksamhet kontakta:
Jenny Westerbergh, ordforande@upplandsof.se (ordförande i förbundet)

För frågor rörande ungdomsverksamheten kontakta:
Thomas Källberg, ungdom@upplandsof.se (ungdomsamsvarig)

För frågor rörande ekonomi kontakta:
Mats Wickbom, ekonomi@upplandsof.se (ekonomiskt ansvarig)

För frågor rörande tävlingsprogram, tävlingsansökningar, mm kontakta:
Johan Westerbergh, teknik@upplandsof.se (tävlingsansvarig)

Frågor rörande mountainbikeorientering kontakta:
mtbouppland@gmail.com