Ungdomskommittén

Under 2024 består ungdomskommittén av:
Thomas Källberg, OK Roslagen (sammankallande)
Mats Warvelin, Långhundra IF
Josefin Eriksson, Länna IF
Juha Maanmies, Rånäs OK

Det finns ett dokument som redovisar stående rutiner och som revideras vartefter:
Stående rutiner för UOF ungdomsverksamhet