Ungdomskommittén

Ungdomskommittén
Mer om ungdomskommittén

Syfte & Mål med Ungdomsverksamheten
Den gemensamma verksamheten i distriktet syftar till att Upplands ungdomar och juniorer kan utveckla sig som aktiva, som ledare (äldre ungdomar) samt skapa förutsättningar att kunna verka som arrangörer. Verksamheter samordnas genom ungdomskommittén, vars funktion framför allt är att samordna utvalda aktiviteter under året så att ungdomar från alla klubbar i distriktet har möjlighet att delta. Distriktets ledstjärna är delaktighet, dvs att verksamheten skall vara öppen för alla oavsett ambitionsnivå.

Målet är att:

 • Öka det totala antalet ungdomar som orienterar i Uppland
 • Höja kvalitén i uppländsk ungdomsorientering för att förbättra resultaten
  vid bland annat USM
 • Förbereda ungdomarna på tiden som Upplandsjuniorer
 • Höja kvalitén i träningsverksamheten kopplat till orienterarnas tre grundförmågor; orienteringsförmåga, fysisk förmåga och mental förmåga.

Ovanstående mål nås genom att UOF:

 • Tillsätter en ungdomskommitté
 • Organiserar och planerar verksamhet för ungdomar som är aktuella för Upplandstruppen, samt anordnar USM-resan
 • Utser arrangör av distriktsläger
 • Anordnar Uppland League
 • Anordnar Upplandscupen
 • Medverkar till samordning vid annan ungdomsverksamhet som Rikslägret och Daladubbeln