Orientering för dig med synrester

För dig som har synrester kvar finns stora möjligheter att utöva orientering. Föreningarnas egna orienteringskartor kan med ganska liten insats göras mer läsliga med hjälp av förstoring och, om det behövs, viss detaljrensning.
Kartframställning
För de personer som har vissa synrester kvar fungerar det utmärkt att använda en orienteringskarta i en större skala eller i en surfplatta. En enkel sak är att använda en kopieringsmaskin och tillsammans med personen som skall läsa kartan bestämma förstoring. Förstora helt enkelt tills personen i fråga är nöjd med läsbarheten! I surfplattan kan användaren förstora upp kartan efter eget önskemål.

OCAD
Vid framställning av kartor till användare med vissa synrester är kartritningsprogrammet OCAD en mycket bra start. Det blir enkelt att göra viss reducering av karttecken och skapa en bra skala för export. Har man inte tillgång till OCAD själv kan man ta kontakt med den lokala orienteringsklubben för att få en PDF eller en utskrift i rätt skala skickad till sig.

Kartteckenreducering
Har du eller någon du känner tillgång till OCAD och OCAD-filen är det en bra idé att rensa kartan från sådant som gör det för plottrigt. Hjälpkurvor och små punkthöjder är exempel på sådana symboler som kan tas bort. Sedan beror ju allt på hur detaljerad kartan är från början. Tester har visat att färgerna som finns är ganska bra. Det är såklart väldigt individuellt och även här lätt att byta färg till någon som har speciella önskemål.

Motsägelse. Kartan skall bli lättläst och man kan tycka att användaren till största delen nyttjar stigar och tar därför bort mossar och grönområden ”inne” i skogen en bit från stigen. Om man däremot kan låta dessa karttecken vara kvar och kartan fortfarande är lättläst höjer det upplevelsen för användaren. Även om de inte kommer gå in i skogen till mossen eller grönområdet så vet de ändå att det ser ut så vid sidan av skogen, precis som fullt seende gör när de läser kartan.

Skala för export
När man är nöjd med sin karta är export till en PDF-fil nödvändig för att kunna ”dela ut” kartan digitalt. En PDF-fil har bäst upplösning vid hög uppförstoring. En export till kartskalan 1:2000 är lagom för att användaren vidare behöver zooma in för att kunna läsa kartan. Här kan man givetvis laborera med skalan beroende på om kartan görs till en speciell användare. Ett tips är att bara exportera den del av kartan som kommer användas vid det speciella tillfället. Ju större karta man har desto längre tid tar det för skärpan att blir klar när man zoomar in. Om man bara använder en mindre del av kartan är det alltså bättre att bara exportera den, lite mindre delen.

Projekt VägVisaren