24.04.2024

Färre LOK-stödsaktiviteter efter pandemin för orienteringen

Svensk Orientering
Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin generellt, visar preliminär LOK-stödsstatistik för 2023. Lagidrotter är de som står för de stora ökningarna - kampsportidrotter och idrott för personer med funktionsnedsättning har fortsatt utmaningar efter pandemin. För orienteringen visar siffrorna på en minskning av LOK-stödsaktiviteter om 22 procent.

Coronapandemin slog hårt mot idrottsrörelsen vilket också visade sig under 2020 och 2021 då antalet deltagartillfällen inom idrottsrörelsens verksamhet sjönk markant medan kurvan vände uppåt under 2022 - även om det fortfarande var ett tapp jämfört med innan pandemin, visar preliminära siffror som Riksidrottsförbundet publicerat.  

För 2023 har återhämtningen fortsatt för hela rörelsen, bland de tio största förbunden är det fotbollen som ökat mest med 14 procent fler deltagartillfällen och basketen (11 %). Även gymnastik, ishockey och handboll har ökat. Men flera sporter har minskat; Friidrott (-24 %), Budo och kampsport (-28 %), Skidor (-13 %). 

När det kommer till orientering visar det på en minskning om 22 procent. 

– Det är tråkigt att se att orienteringssverige backar i antal inrapporterade aktiviteter då orientering är en så fantastisk idrott. Från förbundets håll behöver vi jobba ännu mer för att få fler föreningar att rapportera de aktiviteter som faktiskt görs och ge våra föreningar förutsättningar och verktyg för att skapa fler aktiviteter för barn och unga – och där har vi bra koncept såsom Idébanken, Stjärnkampen, Orienteringskurser och Ungoteket, säger Susanne Maarup, förbundschef på Svenska Orienteringsförbundet.  

Deltagartillfällen redovisas i den så kallade LOK-statistiken. Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser stöd till idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Genom LOK-stödet mäts varje år barn och ungdomars deltagande i idrottsrörelsen.  

LOK-statistiken för 2023 är preliminär då en del av underlaget fortfarande kontrolleras (Ungefär fem procent av det totala antalet deltagartillfällen är ännu inte godkända). 

Svenska Orienteringsförbundet kommer senare under året anordna webbinar i hur man som klubb rapporterar LOK-aktiviteter, så håll ögonen öppna för inbjudan till det. 

Redan idag, den 24 april kl 19.30-20.30, anordnas webbinaret ”Verksamhetsuppföljning – så går det för Svensk Orientering” där du får en
inblick i hur svensk orientering har utvecklats över tid mätt i siffror. Webbinaret spelas in och går att se i efterhand på Utbildningsportalen. 

Här kan du läsa mer om LOK-stödet: 
https://www.orientering.se/forening/foreningen/bidrag-medel/lok-stod/

Deltagartillfällen – LOK-statistik hela idrottsrörelsen: 

  • 2023: 59 692 113 
  • 2022: 55 308 373 
  • 2021: 50 473 698 
  • 2020: 52 037 585 
  • 2019: 58 148 153 

Deltagartillfällen – LOK-statistik orientering: 

  • 2023: 296 556  
  • 2022: 308 824  
  • 2021: 303 933  
  • 2020: 321 136  
  • 2019: 378 619  

Jämförelsen görs 2023 mot 2019. 

RELATERADE NYHETER

Ettan Höstsamling 24
Spännande program på Höstsamlingen – anmäl dig redan nu
Hållbarhet
Här är Svensk Orienterings hållbarhetsrapport 2023
VB2 _äldre
Nu kan du söka Projektstöd 65+
Fler nyheter