05.06.2024

Här är Svensk Orienterings hållbarhetsrapport 2023

Svensk Orientering
I dag lanserar Svensk Orientering sin hållbarhetsrapport för 2023. Undertecknande av Kebnekaiseprotokollet, kunglig närvaro på Allemansrättens dag, strategidagar och pilotprojekt inom mångfald och inkludering är några av höjdpunkterna.

Svensk Orienterings hållbarhetsrapport redovisar organisationens hållbarhetsarbete under det gångna räkenskapsåret och innefattar även helägda Svensk Orientering Events AB (tidigare O-Ringen AB).

– Vi vill vara en av de ledande aktörerna inom idrottsvärlden inom alla tre hållbarhetsdimensioner. Vi har kommit en bit på vägen men har mycket arbete kvar att göra. Tillsammans med våra drygt 82 000 medlemmar och 539 föreningar har vi stora möjligheter att verkligen bidra till omställningen till en mer hållbar värld, säger Susanne Maarup, förbundschef, Svensk Orientering.  

Svensk Orientering har länge arbetat med hållbarhet på olika sätt och 2022 toppade orientering Idrottens hållbarhetsbarometer. Samma år intensifierades hållbarhetsarbetet och en väsentlighetsanalys genomfördes för att kartlägga var den största påverkan sker och var orienteringen kan göra störst skillnad. Med hjälp av strategin, Kompassriktning 2030, en gedigen genomgång av hela värdekedjan samt dialoger med ett urval av intressenter kunde Svensk Orientering definiera fem områden som har särskilt fokus: klimatpåverkan från transporter, förutsättningar för elitsatsning, digitalisering, partnerskap, samt mångfald och inkludering.

Läs hållbarhetsrapporten här.  

Under orientering och samhället på orientering.se kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete och våra initiativ. Du kommer dit genom att klicka här.  


RELATERADE NYHETER

Ettan Höstsamling 24
Spännande program på Höstsamlingen – anmäl dig redan nu
VB2 _äldre
Nu kan du söka Projektstöd 65+
Magdalena Olsson tillsammans med sambon Andrei Lamov och dotterna Mikaela på 25-manna i höstas.
Vi gratulerar alla orienteringsmammor på Mors dag
Fler nyheter