07.11.2023

Inför förbundsmötet – vilka tycker du ska ingå i styrelsen?

Svensk Orientering
Den 23-24 mars 2024 är det dags för Svensk Orienterings förbundsmöte. En ny förbundsstyrelse ska väljas och motioner behandlas. Har du tips på någon som borde ingå i styrelsen? Läs mer hur du kan göra din röst hörd.

Förbundsstyrelsen är Svensk Orienterings högst beslutande organ som fattar beslut om orienteringens framtid. Under hösten och vintern arbetar valberedningen med att ta fram sitt förslag till förbundsstyrelse och lekmannarevisor. Målsättningen är att det ska finnas ett färdigt förslag en månad före förbundsmötet. Därefter är det förbundsmötets uppgift att fatta beslut.

Idag består Svensk Orienterings förbundsstyrelse av åtta ledamöter och en ordförande.
Följande har aviserat att de inte ställer upp för omval:

  • Maria Krafft Helgesson (invald 2018, tf. ordförande 2019, ordförande 2020)
  • Claes Turesson (invald 2020)
  • Jan Näslund (invald 2020)
  • Eva Öhlund (invald 2022)

Följande styrelsemedlemmar har aviserat att de ställer upp för omval:

  • Linda Take (invald 2018)
  • Patrik Elfwing (invald 2018)
  • Anna Ljungqvist (invald 2020)
  • Mats Rosander (invald 2020)
  • Ulrika Granfors (invald 2022)

Lekmannarevisorerna har aviserat att de inte ställer upp för omval. Christer Grunder har varit lekmannarevisor sedan 2008 och Kerstin Tjernlund personlig ersättare för Grunder sedan 2018.

Nominera kandidater till styrelsen och lekmannarevisorer senast 31 december!
I början på oktober uppmanade Valberedningen distriktsförbunden att nominera kandidater till den nya styrelsen och lekmannarevisorer. 

– Dessutom är det är ju fritt fram för vem som helst att nominera personer till styrelsen. Det är också tillåtet att nominera sig själv, säger Mats Widesjö, sammankallande i valberedningen.

Sista dagen för nominering är den 31 december, men valberedningen ser gärna att nomineringar kommer in så snart som möjligt. Har du tips på vem som borde vara med i styrelsen eller vill du nominera dig själv? 
Klicka dig in här och läs mer om valberedningens arbete samt kontaktuppgifter.

RELATERADE NYHETER

Lärarfortbildning 12 April 2024 Tero Marjamäki 038
Lärarfortbildningarna är i gång ”jätteviktigt för att utveckla orienteringen”
IMG 7665
Ny studie om förutsättningar för elitidrottande i Sverige
hittahem-aktivitet i Helsingborg
Samlade resurser för en framgångsrik nybörjarkurs
Fler nyheter