Svensk Orientering logotyp
12.01.2022

Nya rekommenderade segrartider för MTBO från 1 januari 2022

Mountainbikeorientering
Nu är de nya rekommendationerna för segrartider klara och separata anvisningar är uppdaterade. Rekommendationerna gäller från och med 1 januari 2022 med en övergångsperiod fram till och med 31 december 2022.

På styrelsemötet i mars 2021 beslutade förbundsstyrelsen att lika beräknade segrartider skulle införas i åldersklasserna D/H35 och uppåt. Efter det tog kansliet fram konkreta förslag för de tre grenarna OL, MTBO och SkidO.

MTBO använder redan rekommenderade segrartider för samtliga åldersklasser och distanser. För att övergångarna mellan olika åldersklasser ska bli rimliga beslutades det tidigt i processen, i samråd med MTBO-gruppen, att utvidga rekommendationerna till att även omfatta ungdoms-, junior- och seniorklasser. Förslagen presenterades i en nyhet under Förbundsnytt och skickades ut på remiss till ordföranden och tävlingsansvariga i distrikten.

För MTBO inkom ett tiotal remissvar. De inkomna synpunkterna diskuterades tillsammans med MTBO-gruppen och därefter reviderades förslaget. På styrelsemötet 29 november 2021 tog förbundsstyrelsen beslut om att de nya rekommendationerna ska börja gälla från och med 1 januari 2022. Huvudsyftet är att säkerställa likvärdighet mellan män och kvinnor i motsvarande åldersklasser med hjälp av lika beräknade segrartider.

Övergångsperiod under 2022

De nya rekommendationerna trädde i kraft den 1 januari 2022. I de fall dessa förändringar ännu inte är praktiskt möjliga att följa får föregående version av anvisningarna tillämpas under en övergångsperiod fram till den 31 december 2022.  

Digitalt informationsmöte 17 januari kl. 20.00

Måndagen den 17 januari klockan 20.00 bjuder SOFT in till en digital infoträff där vi går igenom rekommendationerna och ger möjlighet att ställa frågor. Träffen vänder sig i första hand till dig som är banläggare, tävlingsansvarig eller tävlingsledare, men andra intresserade är välkomna att lyssna.

  • Anmäl dig till träffen här 

Träffen hålls i verktyget Microsoft Teams. Länk till själva träffen skickas ut till alla anmälda senast under fredagen den 14 januari.

Anvisningar och stöddokument

Anvisningarna kommer att uppdateras i samband med nästa revidering. Tills vidare är ett separat stöddokument publicerat här:

Mountainbikeorientering 

Kommentarer till anvisningarna

Utgångspunkten för alla tre grenar är att tävlingar ska erbjuda attraktiva banor för alla och att kvinnor och män i motsvarande ålder ska ha lika långa tävlingstider. Rekommendationerna är satta utifrån statistik över genomsnittliga segrartider. Banläggningen ska utgå från rekommenderade segrartider och terrängen och segrartiderna ska styra banlängderna. I kommunikation riktad mot deltagare bör banlängder fortfarande anges. Det är viktigt att bibehålla distansernas särart och det ska finnas en tydlig skillnad i banlängd mellan de olika distanserna.

Det finns också ett starkt önskemål från svensk MTBO om att så långt det är möjligt följa IOF:s rekommendationer för att bevara vår konkurrenskraft internationellt.

Sprint och medeldistans har redan likvärdiga segrartider idag. Här har endast smärre justeringar gjorts.

Masstart justeras för att skapa likvärdiga segrartider mellan dam- och herrklasser. Generellt förlängs de rekommenderade tider för både damer och herrar med mellan 5–25 minuter.

Långdistans justeras för att skapa likvärdiga segrartider mellan dam- och herrklasser. Generellt förlängs rekommenderade tider för både damer och herrar med 10–25 minuter.

För långdistans införs även rekommendationer för förkortad långdistans. Förkortad långdistans får cirka 20 procent kortare segrartider men bibehåller distansens särart.

Det är viktigt att det arrangeras långdistanstävlingar och arrangören bör i första hand utgå från de rekommenderade segrartiderna för långdistans. Rekommendationerna för förkortad långdistans bör i första hand användas i de fall tävlingsområdet inte tillåter en fullvärdig långdistans.

Ultralång behåller nuvarande rekommendation om en förlängd segrartid om cirka 60 procent jämfört med långdistans.

En mer ingående genomgång av rekommendationerna och sammanfattning av remissvar finns här:

Rekommenderade segrartider MTBO

RELATERADE NYHETER

220720 Masstart Sebastian Svärd Bild 3 Malin Dunfors
Full fart mot EM i Polen - här är MTBO landslaget 2024
Signe Feil, Sundsvalls OK från svenska cupen under 2023
Här är programmet för svenska cupen i MTBO 2024
Rasmus Nordgren cyklar på en stig genom skogen i Haninge.
Nordgren och Gustafsson cupvinnare
Fler nyheter