Svensk Orientering logotyp
01.04.2020

Passa på att investera för framtiden – utbilda morgondagens banläggare

Orientering
Just nu råder många restriktioner på grund av coronapandemin. Men det finns också mycket man KAN göra i dessa tider. Varför inte passa på att utbilda ledare och funktionärer?

Liksom många andra aktiviteter är orientering såsom vi är vana att bedriva den begränsad. Det kan kännas tråkigt och frustrerande att inte kunna träna och tävla i den utsträckning som vi brukar.

Samtidigt ger det möjligheter att satsa på att investera för framtiden. Att utbilda nya ledare och funktionärer kan vara en sån investering.

Utbilda banläggare

För några år sen, 2016, kom en ny bok om Banläggning ut och 2019 trycktes en andra upplaga med några mindre revideringar. Nu finns tre helt nya lärgruppsplaner för att kunna jobba med utbildning av banläggare lokalt i föreningen. Lärgruppsplanerna utgår från boken Banläggning och är en vägledning genom de olika avsnitten. Till varje avsnitt finns också bildspel som kan vara ett stöd i utbildningen och som ger ytterligare en fördjupning. Allt material finns tillgängligt på https://www.svenskorientering.se/Utbildning/banlaggning/.

Totalt finns tre olika lärgruppsplaner för banläggning. Den första ger en grund till banläggningen och tar upp ämnen som att vara banläggare, hänsyn till växt- och djurliv, banor för barn, ungdomar och motionärer och naturligtvis vad banor inom respektive svårighetsnivå får innehålla för orienteringsproblem.

Den andra lärgruppsplanen är dels en liten repetition och en fördjupning av den första delen. Dessutom går den igenom distansernas särart, val av kontrollpunkter och tekniska anvisningar. Dessutom går förberedelse för att lägga banor till en tävling som en röd tråd genom den andra lärgruppsplanen.

Den tredje lärgruppsplanen är en fördjupning från tidigare planer och tar specifikt upp nattorientering, stafett och spridningsmetoder. Den tredje delen bygger på att man redan har en kunskap från tidigare delar.

De olika bildspelen omfattar totalt över 250 bilder och ger exempel från olika delar i banläggningsarbetet, både i bild och i text. Bildspelen är också ett stöd för lärgruppsledaren i arbetet med att planera och leda lärgruppen.

Att utbilda sig i en lärgrupp

En lärgrupp är en utbildningsform som bygger på dels ett utbildningsmaterial, dels deltagarnas diskussioner och kunskaper. Genom att arbeta med utbildningsmaterialet och diskutera de frågeställningar som finns i lärgruppsplanen ökar deltagarna sina kunskaper. Ibland handlar lärgruppen även om att ta reda på mer och att praktisera sina kunskaper. En lagom gruppstorlek är 5-9 personer. Då kommer alla till tals i gruppen. Är man fler kan det vara en god idé att skapa två lärgrupper.

Samverka med SISU Idrottsutbildarna

Genom att samverka med SISU Idrottsutbildarna kan föreningen och lärgruppen få olika typer av stöd. Dels kan lärgruppsledare få stöd i sin roll som ledare och hur man kan lägga upp arbetet i lärgruppen. Föreningen får också möjlighet till ett visst ekonomiskt stöd som exempelvis kan användas till att köpa in material, göra studiebesök och ta in en expert vid några tillfällen. Ta kontakt med ditt RF-SISU distrikt för mer information.

Här https://www.svenskorientering.se/forening/Barnochungdom/lankar/ finns kontaktuppgifter till alla RF-SISU distrikt.

Hos SISU Idrottsböcker https://www.sisuidrottsbocker.se/ kan du köpa boken Banläggning och annat utbildningsmaterial.

RELATERADE NYHETER

Veronika Kalinina stämplat i mål som segrare i D21
Hector och Kalinina är svenska mästare i nattorientering
IMG 2212
Inför stafettligan #2 – Stigtomtakavlen
Nattorienterare stämplar vid kontroll
Variationsrika banor väntar på Natt-SM
Fler nyheter