Svensk Orientering logotyp
14.04.2020

Stöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet med anledning av covid-19

Orientering
Coronapandemin kan innebära ökade kostnader för den enskilda idrottsföreningen. Här informerar vi om ett antal tillfälliga möjligheter, beslutade av Riksidrottsförbundet, där föreningar kan få stöd och viss ekonomisk kompensation under 2020.

Just nu är mycket annorlunda såväl inom orienteringsidrotten som i övriga världen. I princip all verksamhet i samhället är på något sätt påverkad av spridningen av det nya coronaviruset.

De rekommendationer och restriktioner som införts påverkar på många olika sätt. Även idrottsrörelsen har påverkats. I princip all tävlingsverksamhet är för närvarande inställd. Likaså påverkas föreningarnas träningsverksamhet och det gäller att tänka i nya banor och forma verksamheten på annat sätt för att så långt som möjligt hindra smittspridningen.

Den nya situationen kan för en del föreningar innebära ökade kostnader. Riksidrottsförbundet har därför beslutat om ett antal tillfälliga möjligheter där föreningar kan få stöd och viss ekonomisk kompensation under 2020.

Projektstöd idrottsförening

Från och med 1 januari 2020 ersattes det tidigare Idrottslyftet med en ny stödform för idrottsföreningar som vill utveckla sin verksamhet, Projektstöd IF. Sedan en tid tillbaka är det möjligt för orienteringsföreningar att ansöka om stöd hos Svenska Orienteringsförbundet som kan dela ut stöd inom två olika områden.

  • Få fler ungdomar, 13-20 år, att stanna kvar i idrotten
  • Utbilda barn- och ungdomsledare i föreningen

Här https://www.svenskorientering.se/forening/projektstodforening/ kan du läsa mer om förutsättningarna för Projektstöd IF.

Förutom det har RF-SISU:s distriktsförbund möjlighet att ge stöd för att utveckla idrotten i idrottssvaga områden. Ta kontakt med ditt RF-SISU-distrikt för mer information.

Kompletterande stöd med anledning av covid-19

Med anledning av covid-19 har Riksidrottsförbundet beslutat att komplettera Projektstöd IF med ytterligare ett område, ”Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av coronapandemin”. Svenska Orienteringsförbundet kommer att öppna området så att det blir möjligt för orienteringsföreningar att ansöka om stöd.

Det nya tillfälliga stödet gör att det finns en möjlighet för föreningar att söka projektstöd inom ramen för barn- och ungdomsidrotten för att öka möjligheterna till aktivitet under pågående restriktioner.

Det kan exempelvis handla om att köpa in utrustning för att kunna bedriva träning i nya former, genomföra annorlunda idrottsverksamhet, till exempel digitalt, för att minska risken för smittspridning. Det kan också handla om att till viss del täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar. Det kan också handla om andra satsningar för att i så stor utsträckning som möjligt kunna bedriva ordinarie verksamhet.

Det nya projektområdet kommer att vara öppet för ansökan som längst till och med 31 december 2020. Möjligheten till ansökan kan komma att avslutas tidigare beroende på utvecklingen av nuvarande restriktioner. Mer information kommer att finnas på https://www.svenskorientering.se/forening/projektstodforening/.

Orienteringsföreningar har också möjlighet att söka stöd från sitt RF-SISU-distrikt. Förutsättningarna kan variera något mellan de olika distrikten. Ta därför kontakt med ditt distrikt för att få reda på vad som gäller för just din förening. Här https://www.svenskorientering.se/forening/Barnochungdom/lankar/ finns kontaktuppgifter till alla RF-SISU-distrikt.

LOK-stödet

Riksidrottsförbundet kommer att ta fram en modell för fyllnadsutbetalning av LOK-stödet för att kompensera föreningar som med anledning av restriktioner kopplat till covid-19 tvingats minska sin verksamhet. Exakt hur det ska gå till är inte klart i dagsläget.

Under hösten 2020 kommer en modell att tas fram. Tanken är att föreningar som inte kunnat genomföra sin planerade verksamhet eller genomfört verksamhet med reducerat deltagande ska kunna kompenseras i slutet av året. Modellen kommer att bygga på att Riksidrottsförbundet tittar på hur mycket aktivitet olika föreningar redovisat under 2020 och jämför det med tidigare år för att kunna se eventuella mönster i bortfallet. Målet är att hela beloppet, cirka 585 miljoner kronor, som Riksidrottsförbundet avsatt för LOK-stödet 2020 ska fördelas och att så få föreningar som möjligt tappar intäkter.

Riksidrottsförbundet har inte förändrat regelverket kring LOK-stödet. Samma regler som tidigare gäller även nu. Här är LOK-stödsreglerna i korthet:

  • Deltagaren ska vara mellan 7 och 25 år och medlem i föreningen
  • Minst tre medlemmar men max 30 medlemmar får räkna med från varje aktivitet
  • En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter
  • Minst en ledare måste vara där och leda aktiviteten
  • Ledaren måste samla alla i början och i slutet
  • Ledaren får inte leda flera aktiviteter samtidigt
  • Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i föreningen

Här https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/ kan du läsa mer om LOK-stödet.

RELATERADE NYHETER

240419 TSK Tildaandersson3
Tullinge SK är flest på Tiomila
240413 Smnatt Simonhector Hugomattsson
Simon Hectors väg till första SM-guldet som senior
st tuna vinner
IFK Göteborg och Stora Tuna OK vann den andra deltävlingen i Stafettligan
Fler nyheter