18.01.2024

Styrelsens förslag och yttrande över inkomna motioner

Svensk Orientering
Inför förbundsmötet den 23-24 mars inkom 24 motioner. Förbundsstyrelsen har nu gått igenom dessa och lämnat sitt yttrande.

Förbundsmötet är högsta beslutande organ för Svensk Orientering och hålls vartannat år. 

Inför förbundsmötet har föreningar i orienteringssverige haft möjlighet att inkomma med motioner, varav 24 stycken lämnade in. 

Nu finns förbundsstyrelsens förslag till förbundsmötet och förbundsstyrelsens yttrande över inkomna motioner publicerade:

https://www.orientering.se/utova-och-folj/om-soft/forbundet/forbundsmote/ 

Fakta förbundsmötet
Ordinarie förbundsmöte hålls vartannat år under tidsperioden 15 mars–15 april på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundsmöte består av ombud för medlemsföreningarna inom respektive OF, utsedda av OF-möte eller av OF:s styrelse i de fall OF-mötet uppdragit till styrelsen att utse ombud. Då ombud utses bör jämställdhet mellan könen och variation i ålder eftersträvas.

Mötet hålls på Bosön, Lidingö i Stockholm, den 23–24 mars 2024.

RELATERADE NYHETER

IMG 7665
Ny studie om förutsättningar för elitidrottande i Sverige
hittahem-aktivitet i Helsingborg
Samlade resurser för en framgångsrik nybörjarkurs
Trion Jonatan Ståhl, Karin Gustafsson och Gustav Bergman är framröstade till IOF Athletes Advisory Board.
Tre svenskar framröstade till IOF Athletes Advisory Board
Fler nyheter