Svensk Orientering logotyp
01.12.2020

Tage Nilsson har avlidit

Precisionsorientering
Beskedet kom i novembermörkret att Tage lämnat jordelivet och de uppländska skogarna som han älskade.

Tage var i sin ungdom såväl en aktiv cyklist som bandyspelare. När sonen Tomas tillsammans med en kompis började med orientering så blev sporten även för Tage.  På äldre dagar ägnade han sig sedan hängivet speciellt åt PreO.

PreO startade för 40 år sedan i Örebro med entusiasten Arne Yngström som initiativtagare och pådrivare - allt i mening att bereda personer med rörelsehinder möjligheten att komma ut i skog och mark och bedriva en variant av orientering. Detta kallas idag PreO eller TrailO på engelska.

Som alltid har nya sporter det trögt i starten, men på 1990-talet började det ta fart. Men det fanns många skeptiker och negativa synpunkter från orienterarna i gemen. Detta berodde bl.a. på att man hade krånglat till regler och bansättning mm. Vi hade tyvärr alltför många protester och strukna kontroller i våra tävlingar. Det var då Tage med kraft klev in på banan i dubbel bemärkelse.

Tage var visionären - vart vill vi komma med PreO och hur skall vi utveckla den till en trovärdig del av orienteringen. Hans vision var klar, kontrollval måste vara tydliga. Det skall vara helt klart att varje kontroll skall kunna lösas utifrån orienteringsmässiga grunder. Krångla inte till det. Banläggaren måste kunna förklara hur man skall lösa det orienteringstekniska problemet med att bestämma vilken av ett antal skärmar som är den rätta. Dessutom var Tage tydlig med att om man som banläggare hade svårt att klara denna fråga så är det aktuella området olämpligt. Hans ord var ”lämna området - gå vidare”.

Detta är lärdomar som vi ”lärjungar” burit med oss och som ringer i våra öron än idag när vi är ute och lägger banor.

Tage var generös i sin envishet och delade med sig av sina tankar, kunskap och erfarenhet. Han och PreO-kollegan och vännen Nils Wahlberg åkte vida omkring i landet och ordnade kurser och seminarier där de undervisade och entusiasmerade om PreO.

Tage var också innovatören. Han var den första som hade mer än en uppgift på samma skärmar vid en tidkontroll. Det sågs som litet speciellt i början och kallades Linnéare. Men det vann tilltro och idag tillämpas endast den metoden. Detta har utvecklades till den variant i PreO som nu kallas TempO och liksom PreO har VM-värdighet. Tage lade den första TempO-tävlingen ute i Hammarskogsområdet i Uppsala. Han hade också iden på det vi nördar kallar en-skärmare. Han grämde sig dock att inte bli först med det i praktiken eftersom sonen Tomas hann före med tillämpningen på en tävling i Dalarna.

Tage var även som tävlande framgångsrik. Han blev riksmästare liksom Europamästare 1997. Detta var innan PreO-fått SM-värdighet. Tyvärr kunde Tage inte fortsätta vare sig som tävlande eller som banläggare pga. av krånglande rygg och ben som kraftigt begränsade hans rörelseförmåga.

Men vid den sista tävlingen han besökte hindrade det honom inte att med rullatorns hjälp och stor möda ta sig ut till den första tidkontrollstationen på en TempO tävling. Banläggaren hade sedan att besvara och diskutera ett antal synpunkter, säkert befogade. Så minns vi och vill minnas Tage.

RELATERADE NYHETER

Söndagens tävling vid ett gammalt kalkbrott, där de tävlande fick gå uppe på kanten och spana ner mot höjdformationerna och skärmarna nedanför.
Säsongen i PreO är äntligen igång
Foto från PreO stafett SM 2023
PreO Dag-SM och Tempo-SM i Norge 2024
Preo Stafett SM 15 Okt 2023 Hugo Mattsson 9817
Här är programmet för Svenska cupen i PreO 2024
Fler nyheter