Svensk Orientering logotyp
25.10.2022

Var med och tyck till i SOFT:s hållbarhetsenkät — gör din röst hörd!

Orientering
Vad tycker du om hållbarhet? Var med och bidra till Svenska Orienteringsförbundets hållbarhetsarbete. Din åsikt räknas.

”Hållbarhet är en grundförutsättning för att vi ska vara framgångsrika och kunna bedriva en attraktiv verksamhet över tid. Vi vill att kunskap om orienteringens sociala, ekonomiska och miljömässiga avtryck ska genomsyra alla delar och nivåer i vår organisation.”

– Susanne Maarup, Förbundschef Svenska Orienteringsförbundet

Vi inom Svensk Orientering vill vara en ledande aktör inom idrottsvärlden när det kommer till hållbarhet. Vi vill också vara en idrott som anpassar sig till en omvärld i ständig förändring. Ett exempel på det är att vi nu i höst genomför en väsentlighetsanalys, där dialoger med våra viktigaste intressenter är en central del.

Eftersom du som medlem/representant för förening är en av våra viktigaste intressenter skulle det vara värdefullt för oss att förstå vad som är viktigt för dig/er när det gäller miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, samt vilka förväntningar du har på Svensk Orientering i dessa frågor. Det kommer vara till stor hjälp när vi ska prioritera vårt hållbarhetsarbete framåt.

Det tar ungefär 15 minuter att svara på frågorna. Börja med att svara om du är medlem eller representant för förening för att sedan besvara frågorna. Tack för att du tar dig tid. Länk till enkäten.

Sista dagen att besvara enkäten är söndagen den 13 november 2022.

Ta gärna del av Kompassriktning 2030, vårt strategidokument där vi beskriver vår resa framåt där hållbarhet är ett av våra prioriterade områden.

Undertecknat,
Maria Krafft Helgesson, Förbundsordförande
Susanne Maarup, Förbundschef

RELATERADE NYHETER

Veronika Kalinina stämplat i mål som segrare i D21
Hector och Kalinina är svenska mästare i nattorientering
IMG 2212
Inför stafettligan #2 – Stigtomtakavlen
Nattorienterare stämplar vid kontroll
Variationsrika banor väntar på Natt-SM
Fler nyheter