Förutsättningar för SM-deltagare

Du som avser delta i en SM-tävling behöver läsa igenom innehållet på denna sida.

Värdegrund och syfte 

Det främsta syftet med SM är att kora värdiga svenska mästare i respektive klass.

SM-tävlingarna ska också vara attraktiva tävlingar av högsta kvalité som lockar landets seniorer och juniorer att delta, oavsett ambitionsnivå. 

Discipliner

SM avgörs över disciplinerna lång, medel, natt, individuell sprint, knockout-sprint och ultralång, samt stafett och sprintstafett.

Representation och rätt att delta

Rätt att tävla om svenskt mästerskap

Följande gäller enligt regelverket (TR 3.7 Representation):

Rätt att tävla om svenskt mästerskap (SM) har den som

 • representerar en SOFT-förening (primärt krav) och
 • är svensk medborgare eller är utländsk medborgare folkbokförd i Sverige och stadigvarande boende på folkbokföringsadressen.

Utländsk medborgare som önskar tävla om SM ska vara folkbokförd i Sverige före den 1 januari vid tävlingstillfällen under vårsäsongen, och före den 1 juli vid tävlingstillfällen under höstsäsongen.

Kommentar: Om omständigheterna är sådana att folkbokföring inte kunnat erhållas trots längre vistelse i Sverige, kan SOFT efter prövning ändå bevilja tillstånd att tävla om svenskt mästerskap.

Utländsk medborgare är skyldig att vid anmälan till SM lämna de uppgifter om sig själv som arrangören kräver för att kunna kontrollera behörigheten att delta. Ett rapporteringsformulär för utländska deltagare finns att ladda ner från sidan med stöddokument som går att hitta under Regelverk & stöddokument här på SOFT:s hemsida. Det skickas till SOFT:s SM-projektledare som i sin tur informerar arrangören.

Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas, se nedan.

Mot bakgrund av kravet på sportslig rättvisa och tävling på lika villkor har endast den som uppfyller kraven i denna paragraf rätt att starta i tävling om SM. Så kallat ”deltagande utom tävlan” är inte tillåtet.

Tävlande får under samma kalenderår inte delta i mer än ett individuellt SM i samma disciplin. 

Svensk medborgare som representerar utländsk förening får samma säsong representera även en svensk förening vid svenskt mästerskap och riksmästerskap. 

Ta mig till Regelverk & stöddokument   


Deltagarantal

Generellt är det fritt deltagarantal, dvs alla får deltaga, vid samtliga SM-tävlingar, förutsatt att gällande kvalificeringsvillkor är uppfyllda, se mer under rubrik ”Kvalificeringsvillkor vid SM-tävling” nedan.

Undantag kan gälla då SM ingår som deltävling i serie arrangerad på uppdrag av SOFT. För huvudklass som innehåller deltagare som inte uppfyller villkoren för att tävla om SM upprättas två separata resultatlistor – en resultatlista för endast SM-deltagare och en resultatlista för Swedish League, med alla deltagare.

Kvalificeringsvillkor vid SM-tävling

De kvalificeringsvillkor som ska vara uppfyllda vid deltagande i SM, enligt regelverket, är de som tas upp nedan.

Villkor för SM-deltagande och meritering

Följande gäller för att få delta på SM

 • Åldersbegränsningar
  • Vid SM-tävling ska deltagare i åldersgrupper 18, 20 och 21 år under tävlingsåret fylla lägst 17 år, förutom i stafett där deltagare i åldersgrupp 20 under tävlingsåret ska fylla lägst 15 år.
 • Klubbrepresentation
  • Deltagare och lag ska representera en svensk klubb ansluten till Svenska Orienteringsförbundet. 
 • Rankingkrav / elitlicens 
  • Vid SM-tävling med individuell start (=ej masstart) ska deltagare inneha en s.k. elitlicens, vilket är ett nytt begrepp som införs på test under 2023.
   Elitlicensen är det som erhålls genom att vara rankad och ha godkänt eller blivit godkänd på relaterade policydokument eller digitala utbildningar, om anti-doping, fair play och rättvis orientering, vilka framgår vid ansökan och betalning av ranking i Eventor. Tills vidare består elitlicensen av en betald rankingavgift och ett manuellt godkännande av antidoping-policyn i samband med betalningen. Framöver kommer detta utökas med ett godkännande av policyn för Fair Play - Rättvis Orientering, samt en obligatorisk digital utbildningsmodul med detta innehåll.
  • Rankingavgiften ska vara betald, i det svenska rankingsystemet senast vid tidpunkten för ordinarie anmälan till respektive tävling. Som rankingsystem används gallringsfiltret i Sverigelistan. Under Sverigelistan finns mer information om hur man rankar sig och betalar rankingavgiften.
  • Vid SM-tävling med masstart, dit stafetten och sprintstafetten räknas, saknas rankingkrav.
 • Antal lag i stafetterna
  • Klubb i stafett och sprintstafett får delta med obegränsat antal lag.

-  Ta mig till gallringsfiltret i Sverigelistan (extern länk)

Följande gäller för meritering till SM-tävling med individuell start:

 • Meritering utgår från aktuellt gallringsfilter i Sverigelistan, dvs de sex bästa resultaten ett år tillbaka i tiden (räknat fram till ordinarie anmälningstids utgång). Max två utländska resultat får ingå.
 • Tävlingar på ultralång distans med individuell start räknas i meriteringssyfte som långdistans. 
 • Poäng uppnådda i "högre" klass lämnas utan hänsyn. Dock kan dispens sökas hos SOFT för deltagande i "högre" klass på DM-tävlingarna då för få deltagare är anmälda i berörd klass. 
 • Inga tävlingar med gemensam start eller jaktstart får ingå i uttagningen. 
 • Subjektiv ranking räknas för meritering till samtliga klasser.
 • Inga deltagare tillsätts efter att lottning utförts (se motivering längre ner).


Heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning

Allt som rör heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning ligger på en egen sida, se Heatindelning, seedning, lottning och lagsammansättning

Startordning (inkl. startmellanrum)

Startordningen för samtliga individuella SM-discipliner genomförs med intervallstart, förutom SM, ultralång och knockout-sprint, som genomförs med masstart klassvis. Samtliga stafetter genomförs med masstart klassvis.

Startmellanrummet bör generellt vara 1 minut för sprintdistans, 2 minuter för medeldistans och 3 minuter för långdistans. Kan vara mindre vid många deltagare eller större vid få deltagare.

Vid SM, natt, ska normalt startmellanrummet vara 1 minut och spridningsmetoden kartbytesgaffling användas.

Gafflingsmetod

Ska förekomma på SM, långdistans, natt, stafett och sprintstafett.

Gafflingsmetod förekommer normalt inte på SM i medeldistans, ultralång distans, individuell sprintdistans eller knockout-sprint.  

Nummerlappar

 • Hur nummerlapp ska placeras påtalas i tävlings-PM.
 • Tävlande som inte uppfyller kraven nekas start.
  • Vid skogsdistanser ska nummerlapp bäras på endast bröst.
  • Vid sprintdistanser ska nummerlapp bäras på både bröst och rygg.   

Priser

Följande gäller:

 • En SM-plakett tilldelas:
  • Vid individuell SM-tävling var och en av de 10 bäst placerade i respektive klass, förutom vid knockout-sprint, då tilldelas de 6 bästa medalj.
  • Vid SM, stafett, var och en av lagmedlemmarna i de 10 bäst placerade lagen, samt även en SM-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Totalt blir det alltså fyra SM-plaketter per lag.
  • Vid SM, sprintstafett, var och en av lagmedlemmarna i de 3 bäst placerade lagen, samt även en SM-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Totalt blir det alltså fem SM-plaketter per lag.
 • En RF-plakett tilldelas var och en av segrarna i D21, H21, D20 respektive H20 i individuell SM-tävling och till var och en av lagmedlemmarna i de segrande lagen, samt även en RF-plakett till dessa lagmedlemmars förening. Inga RF-plaketter delas ut i D18 eller H18 på de individuella tävlingarna.
 • Hederpriser tilldelas normalt de 6 bäst placerade i varje klass i individuell SM-tävling och till lagmedlemmarna i de 3 bäst placerade lagen i stafetten.
 • SM- och RF-plaketter tillfaller endast deltagare som tävlar om det svenska mästerskapet, vilket betyder att i de fall deltagare i utländska klubbar har fått dispens för att delta utom tävlan om mästerskapet (exempelvis då SM ingår i en serie arrangerad på uppdrag av SOFT), så kommer det att finnas separata resultatlistor där det framgår vilka som är SM-pristagare.

Servering av måltid på arenan

Arrangören ska servera de tävlande en tillagad måltid under tävlingsdagen/tävlingsdagarna. Det här gäller även till tävlande i B-X-finaler om sådana erbjuds.

Måltiden ska bestå av huvudrätt, bröd, smör, måltidsdryck samt kaffe eller te. Ledare och publik bör också ges möjlighet att mot betalning kunna erhålla någon form av måltid.

Tillbaka till