Förutsättningar för USM-deltagare

Du som avser delta i USM behöver läsa igenom innehållet på denna sida.

Värdegrund och syfte

USM har följande värdegrund och syfte:

 • Det främsta syftet med USM är att kora värdiga svenska mästare i respektive klass. 
 • USM ska också vara en av årets mest attraktiva helger med tävlingar av hög kvalité som lockar landets alla ungdomar att, oavsett ambitionsnivå, känna sig välkomna. 
 • Utformningen på helgen ska vara sådan att ungdomar och ledare ges möjlighet att träffas, umgås och ha roligt.

 

Discipliner

USM avgörs dels som sprintdistans, dels långdistans.

Samma helg anordnas också en distriktsstafett, utan USM-status. 

Beräknade segrartider vid USMFör banlängder och beräknade segrartider, se mer under Beräknade segrartider vid USM:

- Beräknade segrartider vid USM

Representation

Representation vid svenskt mästerskap

Följande gäller enligt regelverket:

Rätt att tävla om svenskt mästerskap (SM, inkl. USM) har den som

 • representerar en SOFT-förening (primärt krav) och
 • är svensk medborgare eller är utländsk medborgare folkbokförd i Sverige och stadigvarande boende på folkbokföringsadressen.

Utländsk medborgare som önskar tävla om SM ska vara folkbokförd i Sverige före den 1 januari vid tävlingstillfällen under vårsäsongen, och före den 1 juli vid tävlingstillfällen under höstsäsongen.

Kommentar: Om omständigheterna är sådana att folkbokföring inte kunnat erhållas trots längre vistelse i Sverige, kan SOFT efter prövning ändå bevilja tillstånd att tävla om svenskt mästerskap.

Utländsk medborgare är skyldig att vid anmälan till SM lämna de uppgifter om sig själv som arrangören kräver för att kunna kontrollera behörigheten att delta. Ett rapporteringsformulär för utländska deltagare finns att ladda ner från sidan med stöddokument & filer här på SOFT:s hemsida. Det skickas till SOFT:s SM-projektledare som i sin tur informerar arrangören.

Gällande kvalificeringsvillkor ska uppfyllas, se nedan.

Mot bakgrund av kravet på sportslig rättvisa och tävling på lika villkor har endast den som uppfyller kraven i denna paragraf rätt att starta i tävling om SM. Så kallat ”deltagande utom tävlan” är inte tillåtet.

Tävlande får under samma kalenderår inte delta i mer än ett individuellt SM i samma disciplin. 

Svensk medborgare som representerar utländsk förening får samma säsong representera även en svensk förening vid svenskt mästerskap och riksmästerskap. 

Ta mig till Regelverket  


Deltagarantal


Generellt är det fritt deltagarantal, dvs alla får deltaga, vid samtliga USM-tävlingar, förutsatt att gällande kvalificeringsvillkor är uppfyllda, se nästa avsnitt.

Kvalificeringsvillkor vid USM-tävling

Det enda kvalificeringsvillkor som ska vara uppfyllt vid USM är rätt ålder:

 • I klasserna D15 och H15 ska deltagare under tävlingsåret fylla 15 år, respektive deltagare i klasserna D16 och H16 under tävlingsåret fylla 16 år. 
 • Vid USM:s distriktsstafett ska deltagare under tävlingsåret fylla minst 13 år.

För gemensam distriktsresa bestämmer OF:et (distriktsförbundet som den deltagandes klubb tillhör) antal platser och hur tilldelningen sker. 

Startordning (inkl. startmellanrum)

Startordningen för både USM i sprintdistans och långdistans genomförs med intervallstart. Stafetten genomförs med masstart klassvis.

Vid USM, sprintdistans, är startmellanrummet 1 minut.

Vid USM, långdistans, är startmellanrummet 1 minut. Spridningsmetoden kartbytesgaffling används.  

Gafflingsmetod

Så kallad kartbytesgaffling förekommer på USM, långdistans. För att inte avslöja vilka kontroller som är gafflade erhålls kartan i startögonblicket.

Nummerlappar

Nummerlapp ska bäras av de tävlande på bröstet. 

Servering av måltid på arenan

Arrangören serverar en tillagad måltid under tävlingsdagarna, en för respektive dag.

Följande gäller:

 • Måltiden beställs i samband med anmälan och ingår i anmälningsavgiften, även för deltagare som saknar lag och springer individuella öppna klasserna Öppen D15-16 respektive Öppen H15-16 som masstart.
 • Måltid kan även beställas för alla som inte tävlar. 
 • Måltiden består av huvudrätt, bröd, smör och måltidsdryck.

Priser

Följande gäller:

 • USM, sprint och långdistans
  • USM-plakett tilldelas var och en av de 10 bäst placerade i respektive klass.
  • Hederpriser tilldelas normalt var och en av de 6 bäst placerade i respektive klass.
 • Distriktsstafetten
  • Medalj tilldelas var och en av lagmedlemmarna i de 3 bäst placerade lagen. Ingen medalj tilldelas distriktet.
  • Inga hederspriser delas normalt ut i distriktsstafetten.


Distriktsstafetten i samband med USM

Distriktsstafetten är en tävling för distriktslag som arrangeras i samband med USM. Den avgörs över fyra sträckor, samtliga gafflade. 

Distriktsstafetten har inte SM-status.

För sträckordning och beräknade segrartider, se mer under Beräknade segrartider vid USM:

- Beräknade segrartider vid USM

Följande gäller i övrigt:

 • Antal lag
  • Ingen begränsning i antalet lag per distrikt finns.
 • Lagsammansättning
  • Distriktens förstalag ska lottas med startnummer 1–23. Därefter lottas övriga lag.

  • Distriktsstafetten är i första hand avsedd för 15- och 16-åringar, men även 13–14-åringar är tillåtna att delta, dock ej yngre än 13 år.

  • Distriktet ska i första hand bilda lag så att ålder stämmer överens med sträcka, dvs 15-åringar på sträcka för 15-åringar, respektive 16-åringar på sträcka för 16-åringar.

   I andra hand får yngre delta på sträcka för äldre.

   I de fall laguttagningen syftar till att toppa lagen för att nå bästa möjliga placering ska alltid tävlande med rätt ålder för respektive sträcka placeras före yngre tävlande.

   Det betyder:
   • Att yngre tävlande aldrig få slå ut tävlande i rätt ålder för sin sträcka.
   • Att även om det är tillåtet för 13–14-åringar att delta får de göra det först då lagen är uppfyllda med tävlande i rätt ålder.
   • Att, om det saknas en lagmedlem, får yngre gå in på valfri sträcka så länge åldersvillkoren uppfylls – och övriga lagmedlemmar flytta till andra sträckor så länge ålderskraven uppfylls även på dessa sträckor.
  • På samma sätt får tjejer delta på killsträcka så länge ålderskravet hålls. Det betyder att D15 får delta på H15-sträcka – och H16-sträcka – och D16 får delta på H16-sträcka. Däremot får D16 inte delta på H15-sträckan.
 • Kombinationslag och individuell tävling
  • För distrikt som inte kan bilda lag enligt ovan ska arrangören erbjuda två alternativ: Möjligheten att delta i kombinationslag med andra distrikt eller möjligheten att tävla i Masstarten (nytt namn 2024) som är som är en individuell tävling med masstart för de som inte kommer med i något kombinationslag.

   Följande gäller:
    
   • Kombinationslag
    • Distrikten formar själva kombinationslag och anmäler sig enligt arrangörens anvisningar.
     • Sammansättningen för kombinationslag ska vara samma som för övriga lag, dvs med rätt ålder och kön per sträcka.
     • Alla deltar utom tävlan men redovisas i resultatlistan.
   • Masstarten
    • Deltagare som saknar lag ska ha möjlighet att delta i Masstarten, en individuell tävling med masstart i två klasser.
     • Klasserna döps Masstart damer respektive Masstart herrar och är öppna för alla 15-16-åringar av respektive kön.
     • Klasserna hanteras som direktanmälan, dvs anmälan sker på tävlingsdagen.
     • Banorna ska likna D15-sträckan respektive H15-sträckan i stafetten i utformning och banlängd.

I inbjudan respektive tävlings-PM beskrivs förutsättningar mer i detalj.

Tävlingsexpedition, logi & mat, prisutdelning, samt kringaktiviteter


Tävlingsexpedition

Vid samlingsplatsen på sprintdistansen finns det normalt en tävlingsexpedition, "Samlingsplats med karantän, förstart och tidstart".

Efter sprinttävlingen flyttar tävlingsexpeditionen till den gemensamma login.

I tävlingsexpeditionen finns all information om helgens tävlingar, logi, mat och programmet i övrigt finnas tillgänglig.

Logi, mat, samt beställning 

Följande gäller normalt för logi:

 • Gemensam logi på hårt underlag, t ex i en skola, erbjuds alla deltagare och ledare.

Följande gäller normalt mat vid login:

 • Frukost erbjuds alla deltagare och ledare vid den gemensamma login på lördag och söndag.
 • Tillagad mat erbjuds deltagare och ledare vid den gemensamma login på lördag kväll. Måltiden består av huvudrätt, bröd, smör och måltidsdryck. Specialkost finns för de som önskar.

Följande gäller normalt mat på arenan:

 • Tillagad mat erbjuds deltagarna, inklusive deltagare i de individuella öppna klasserna Öppen D/H15-16 i samband med distriktsstafetten, på arenan alla tre tävlingsdagarna (fredag, lördag, samt söndag). Den består av huvudrätt, bröd, smör och måltidsdryck. Specialkost finns för de som önskar.
 • Även ledare och representanter från orienteringsgymnasierna (se nedan) ges möjlighet att mot betalning kunna erhålla någon form av måltid på arenan.

Följande gäller normalt beställning:

 • Logi och mat får inte ingå i anmälningsavgiften utan en separat avgift tas ut för detta.
 • Logi och mat beställs via mejl eller formulär i Eventor.
 • Logi och mat för deltagarna ska beställas av OF:s kansli eller annan USM-ansvarig (ej av deltagarna själva). Om önskemål om specialkost finns anges det i samband med beställningen. Logi och mat kan också beställas av ledare till sig själva.

Invigning - och prisutdelning för sprintdistansen

Under USM-tävlingarnas första kväll ordnar arrangören normalt en invigning där deltagarna hälsas välkomna.

Skyltar med distriktens namn på görs normalt i ordning av arrangören för att kunna bäras som en fana.

I samband med invigningen anordnas normalt prisutdelning för sprinttävlingen.


Prisutdelning för långdistansen - och kvällsaktivitet för deltagarna

Efter middagen på lördag kväll hålls prisutdelning för långdistansen.

Efter prisutdelningen hålls det normalt någon form av aktivitet, exempelvis underhållning, disco eller quiz.


Lagledarmöte

Efter prisutdelningen för långdistansen håller normalt arrangören i ett lagledarmöte för ledare.
Arrangör ordnar lämplig lokal för mötet i anslutning till gemensamma login. Någon enkel form av förtäring (fika) erbjuds normalt. Information om lagledarmötet kan normalt läsas mer om i PM (logi-PM).

Förslag på program:
 • Tid för eventuella frågor och funderingar så här långt.
 • Information om den avslutande stafetten och om det är något speciellt som behöver ventileras.
 • Allmän diskussion om USM generellt – upplägg, discipliner mm. Denna del håller SOFT i.
 • Kort presentation av kommande års USM. Presentationen görs av kommande arrangörer.

Information från orienteringsgymnasierna

Orienteringsgymnasierna brukar normalt delge alla USM-deltagare information om sin verksamhet. Håll utkik om du är intresserad av att gå på orienteringsgymnasium.

Tillbaka till