Anmälan & rätt att delta

Här framgår förutsättningar för anmälan och rätt att deltaga i Stafettligan.

Anmälan

Anmälan och efteranmälan till Stafettligans deltävlingar görs som till en vanlig tävling, dvs via Eventor.

Anmälan kan normalt göras senast fram till två veckor före tävling. Efteranmälan kan normalt göras fram till 1 vecka innan tävling. Slutgiltiga anmälningsstopp beslutas under hösten 2023. Efteranmälda lottas in i startfälten på samma sätt som ordinarie anmälda.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften för Stafettligans deltävlingar baseras på motsvarande upplägg som för övriga stafetter på nivå 1, det vill säga med en avgift som definieras genom
  1. aktuell grundavgift (maxtak)
  2. aktuell tilläggsavgift för högkvalitativa arrangemang 
  3. ev. omkostnadstillägg (tillämpas endast på SM)
Avgiften beräknas per person och summeras ihop för ett helt lag. 

Aktuell grundavgift är under 2023 200 kr med en allmän dispens om tillåtelse till höjning om 20% till 240 kr, som gäller tills vidare. Anmälningsavgifterna för 2024 och framåt kommer behandlas på förbundsmötet i mars 2024. 

Aktuell tilläggsavgift för högkvalitativa åtgärder på Stafettligan är under utredning och väntas ligga på mellan 25-50% av grundavgiften. Tilläggsavgiften vid individuella tävlingar på nivå1 är på 50% av grundavgiften. 

Omkostnadstillägg tillämpas bara vid SM och främst för servering av tillagad mat som ingår i anmälningsavgiften. 

Anmälningsavgifterna för Stafettligan är därmed bundna till ett visst maxbelopp varje år och kan variera marginellt mellan deltävlingar.

Rätt att delta

Åldersbegränsningar och kön

Ingen åldersbegränsning gäller för deltagande i Stafettligan. Dock rekommenderas inte deltagande av personer yngre än 13 år enligt RF:s riktlinjer.

Damer får delta i herrklass och herrsträckor. Herrar får inte delta i damklass eller damsträckor. 

Utländska deltagare och lag

Utländska deltagare får delta i svenska lag på de deltävlingar som inte är SM. 

Utländska lag får delta på de deltävlingar som inte är SM men räknas inte med i poängställningen för Stafettligan. 

Då deltävling även är SM-tävling får endast deltagare som uppfyller villkor för att tävla om SM delta. Därmed får inte utländska deltagare ingå i laget på Stafetter som även är SM-tävlingar. Detta för att dels bevara SM-värdigheten, underlätta det administrativa arbetet med tävlingarna och för att SM sprintstafett ibland ingår under SM-veckan, där utländska deltagare inte tillåts. 


Läs mer om uppfyllda SM-villkor på SM-sidorna.    

Inget rankingkrav

Inget rankingkrav finns för Stafettligan. 

Klubbtillhörighet

Löpare får inte representera olika föreningar vid tävling under samma tävlingsperiod. Undantag finns för svenska medborgare som får tävla för en utländsk förening samt en svensk förening på SM under samma period. Dessa får dock inte representera olika svenska föreningar under samma tävlingsperiod. 

Kombinationslag

Kombinationslag tillåts att delta på respektive deltävling, men räknas inte med i poängberäkningen för Stafettligan.

Kombinationslag får delta på Stafett som också är SM men kan inte tävla om SM-titeln. Då SM-Sprintstafett ingår i SM-veckan får inte kombinationslag delta i finaltävlingarna, enligt SVT:s riktlinjer om att endast deltagare/lag som uppfyller villkoren om att tävla om SM-titeln får delta (först i mål vinner SM). Därmed får inte kombinationslag springa finalen på SM Sprintstafett 2024. 

Sammanslutningar av föreningar har möjlighet att ansöka om en årlig dispens hos SOFT för långsiktig samverkan. Vid godkänd dispens får sammanslutningen delta med samma förutsättningar som en enskild förening på Stafettligan, inklusive deltagande på deltävling som är SM-stafetten. Däremot tävlar detta lag inte om SM-titeln utan endast poäng till Stafettligan. Syftet med detta är att underlätta för små föreningar och/eller distrikt att skapa en långsiktig samverkan för att få möjlighet att delta när de enskilda föreningarna är för små för att kunna deltaga på egen hand. 


Tillbaka till