Frågor och svar

Här kommer de vanligaste frågorna och svaren angående Stafettligan att samlas

Frågor och svar Stafettligan

  • För att uppnå en likvärdig kvalitetsnivå över deltävlingarna, få en logisk poängberäkning, hålla ner antalet totala värdetävlingar och ha en jämn geografisk och tidsmässig spridning är det lämpligt med ett särskilt urval av stafetter som ingår varje år. Befintliga stafetter på hög nivå ingår lämpligen med regelbunden basis.

Tillbaka till