Priser & prispengar

Totalpris

SOFT tillhandahåller ett nyinrättat vandringspris för totalsegrarna i Stafettligan.

Delpriser

De tre bästa i respektive huvudklass (herrar respektive damer) erhåller hederspriser på deltävlingar. Arrangören kan utöka priserna med hederspriser till fler än tre per klass.

Tillbaka till