Tävlingstekniska förutsättningar

De tävlingstekniska förutsättningarna för Stafettligan, utgår från nedanstående. Befintliga och etablerade stafetter kan i större utsträckning använda befintliga upplägg.

Tävlingsklasser

Stafettligan utgörs i grunden av två tävlingsklasser på deltävlingarna
  • Damer respektive Herrar
Juniorer och Seniorer deltar i samma lag och klass.

Undantag:
  • Vid Tiomila anges tävlingsklassen enligt Tiomilas befintliga beteckningar för tävlingsklasserna. 
  • Vid SM Stafett tävlar juniorer och seniorer fortsatt i befintliga separata tävlingsklasser (D/H20 respektive D/H21) där båda ingår i Stafettligan.

När tävlingen avgörs som en mixad stafett, liksom vid SM Sprintstafett, anges tävlingsklassen som

  • DH21

Mixade resultat ingår inte i totalresultatet för Damer och Herrar enskilt. Utöver tävlingsklasserna presenteras istället resultatet även som ett kombinerat resultat för damer och herrar, inklusive mixklasserna. Se mer nedan. 

Poängberäkning

Poängberäkningen bygger strikt på placering där topplaceringar ger högst poäng och även större avstånd till de efterföljande lagen, i en fallande skala. 

Endast den relativa placeringen för svenska föreningar medtas i poängfördelningen. 

Poängfördelningsskala, från första plats och ned till placering 100:


Plac.

Poäng

 

Plac.

Poäng

 

Plac.

Poäng

 

Plac.

Poäng

 

Plac.

Poäng

 

 

 

 

1

200

 

21

80

 

41

60

 

61

40

 

81

20

2

190

 

22

79

 

42

59

 

62

39

 

82

19

3

180

 

23

78

 

43

58

 

63

38

 

83

18

4

170

 

24

77

 

44

57

 

64

37

 

84

17

5

160

 

25

76

 

45

56

 

65

36

 

85

16

6

155

 

26

75

 

46

55

 

66

35

 

86

15

7

150

 

27

74

 

47

54

 

67

34

 

87

14

8

145

 

28

73

 

48

53

 

68

33

 

88

13

9

140

 

29

72

 

49

52

 

69

32

 

89

12

10

135

 

30

71

 

50

51

 

70

31

 

90

11

11

130

 

31

70

 

51

50

 

71

30

 

91

10

12

125

 

32

69

 

52

49

 

72

29

 

92

9

13

120

 

33

68

 

53

48

 

73

28

 

93

8

14

115

 

34

67

 

54

47

 

74

27

 

94

7

15

110

 

35

66

 

55

46

 

75

26

 

95

6

16

105

 

36

65

 

56

45

 

76

25

 

96

5

17

100

 

37

64

 

57

44

 

77

24

 

97

4

18

95

 

38

63

 

58

43

 

78

23

 

98

3

19

90

 

39

62

 

59

42

 

79

22

 

99

2

20

85

 

40

61

 

60

41

 

80

21

 

100

1Arrangören ska, genom måldomare, skilja lagen åt så att inga delade placeringar tillåts.  

Observera att samma poängfördelning görs för varje deltävling (ersätter tidigare förutsättning där Tiomila och finaltävlingen skulle ge dubbla poäng)

Fler deltagande lag per förening

Stafettligan tillämpar WC-modellen som beräkningsmetod vid föreningars deltagande med flera lag i samma klass, det vill säga att det bästa resultatet från föreningen i respektive klass räknas till förstalagets resultat, oavsett vilket lag (första, andra, tredje, osv...) som placerar sig bäst.

Det näst bästa resultatet räknas till andralagets resultat och så vidare.

Deltävlingar
Totalresultatet beräknas genom att summera de bästa resultaten av ett förbestämt antal av deltävlingarna för tävlingsklasserna Herrar respektive Damer. I tillägg presenteras resultatet som ett kombinerat resultat för Damer och Herrar där även Mixstafetterna ingår. Vid den beräkningen kravställs att resultat räknas från både Damer respektive Herrar, samt alla Mixresultat. Antalet beslutas utifrån antalet deltävlingar i respektive kategori aktuellt år.

På SM Stafett ingår både juniorklass och seniorklass som separata deltävlingar i ligan. 

Antalet deltävlingar som räknas 2024:

Herrar: De 4 bästa resultaten av de 6 möjliga.

Damer: De 4 bästa resultaten av de 6 möjliga.

DH21(Mix): De 9 bästa resultaten av de 13 möjliga. 

  • Minst 3 resultat måste räknas från Damer respektive Herrar

Delad placering

Varje deltävling ska strikt separera lagen så att inga delade placeringar tillåts. Lag kan dock få samma poäng i totalställningen. Om den högsta poängen (segern) delas mellan flera lag avgör poängen på den sista deltävlingen vem som blir slutlig segrare. Detta gäller oavsett om den sista deltävlingen räknas med bland lagets bästa poäng eller inte.

För delade totalplaceringar i övrigt separeras inte lagen.


Aktuell ställning
Framgår på eventor, läs mer på startsidan för Stafettligan.

Banor

Antal sträckor och upplägg
Stafetterna avgörs normalt med tre till fem sträckor. En variation ska finnas mellan antal sträckor samt dagstafetter och nattstafetter över säsongen. Ett likvärdigt upplägg mellan damer och herrar enligt gällande regelverk är en förutsättning.

Befintliga och etablerade stafetter kan i större utsträckning använda befintliga upplägg gällande antal sträckor och benämningar. Befintliga stafetter som inte fullt uppnår ett likvärdigt upplägg, kan ingå, om det finns en tydlig handlingsplan för att nå detta framöver. Detta hanteras i dialog med SOFT.

Segrartider
Banorna ska ha segrartider mellan 30 till 45 minuter för både herrar och damer. 

Spridningsmetoder
Spridningsmetod ska användas vid samtliga deltävlingar i Stafettligan. Spridningsmetod bör användas på alla sträckor men arrangören får variera mellan gafflade och raka sträckor. Endast godkända spridningsmetoder ska användas, olika varianter framgår av Banläggarboken.  

Fjäril eller Ulltunametoden är främst tänkta till individuella tävlingar och bör ej användas vid stafett.

Sträckorna ska vara måttligt gafflade på ett sätt som skapar spridning men inte blir överdrivet komplext för deltagare och ansvariga arrangörer.

Sista tredje-fjärdedelen av sista sträckan ska alltid vara rak.


Karantän och fair play
Ingen karantän tillämpas på Stafettligan, istället hänvisas till Fair Play principerna om att inte ta del av GPS-tracking, eventuell webbsändning, kartor från tidigare löpare, eller annat som kan påverka den sportsliga rättvisan, om inte detta är uttryckligen tillåtet enligt PM. 

Tillbaka till