Deltagarurval, fördelning & lottning

Deltagarurval, fördelning av deltagarna, samt lottning (efter indelning i startgrupper), sker i tre steg, se nedan. Vad som gäller särskilt för 2024 nås via menyn.
1. Deltagarurval

I första steget görs ett deltagarurval, eller en uttagning om man så vill, till huvudklass och övriga klasser.

Urvalet sker utifrån olika uttagningsprinciper, där deltagarna placeras i olika kategorier, s k urvalskategorier, utifrån hur de blivit uttagna. 

I de fall ranking används sker det dels efter världsrankinglistan (gäller endast WRE och seniorer), dels efter rankingfiltret i Sverigelistan. Om inget annat anges gäller världsrankinglistan och det svenska rankingfiltret fredagen en vecka före tävling

Deltagare kan också tas ut subjektivt av SOFT i samråd med arrangör (wild cards, utländska deltagare, tekniska fel m fl.). Anspråk på plats ska anmälas till Henrik Skoglund på henrik.skoglund@orientering.se i samband med anmälan och senast när tiden för efteranmälan gått ut. Anledning, samt meriter, ska anges i mejlet.  

Deltagare som är efteranmälda tas ut efter samma principer som ordinarie anmälda och placeras in i någon av de ordinarie urvalskategorierna.

2. Fördelning av deltagare 

I andra steget fördelas deltagare i ordning inom respektive kategori, där bäst rankade och bäst placerade placeras först i kategorin.

Normalt publiceras alla ordinarie anmälda utifrån fördelningen ovan på tävlingens hemsida i början av samma vecka som tävlingen går. På sätt kan du som är anmäld se om du har möjlighet att komma med i huvudklass till en deltävling eller inte.

När publiceringen är gjord på tävlingens hemsida vänds ordningen på alla deltagare så att deltagare i första urvalskategorin ovan placeras sist (i omvänd ranking- resp. placeringsordning), deltagare i andra kategorin ovan näst sist (i omvänd ranking- resp. placeringsordning) osv.

Eventuella deltagare som tagits ut på wild card mm fördelas helt subjektivt.

3. Lottning (efter indelning i startgrupper)I sista steget, efter fördelningen är gjord enligt steg 2 ovan, delas de uttagna deltagarna in i startgrupper som därefter lottas.

Normalt sett görs indelningen i tre lika stora startgrupper, oavsett hur stora de olika urvalskategorierna är ovan. Det betyder att de olika urvalskategoriernas storlek och startgruppernas storlek är helt oberoende av varandra.

När indelningen i startgrupper är gjord sker slutligen lottning av respektive startgrupp var för sig.