Klasser, beräknade segrartider & anmälningsvillkor

Klasser

Swedish League (SL) innehåller i grunden sex klasser;
D21 Elit, H21 Elit, D20 Elit, H20 Elit, D18 Elit och H18 Elit

När klasserna presenteras tillsammans skrivs de som D/H21 Elit, D/H20 Elit, samt D/H18 Elit.

I tillägg till huvudklasserna finns, beroende på antalet anmälda och upplägg, en eller flera elitklasser som betecknas Elit 2, Elit 3 osv.

Då en deltävling utgörs av ett SM som genomförs med kval och final är det endast finaltävlingen som räknas med i Swedish League.  

I samband med Swedish League anordnas, i den mån det är möjligt, en nationell tävling med fullständig klassindelning.

D/H21 kan ha status av en världsrankingtävling, en s k World Ranking Event (WRE), och får då klassbeteckningarna W21 respektive M21 i huvudklasserna.

Beräknade segrartider  

Banlängder ska anpassas till nedanstående riktvärden avseende beräknad segrartid i minuter. I underklasser ska banor vara så pass mycket kortare än i huvudklass att beräknad segrartid motsvarar huvudklassers beräknade segrartid.

Långdistans


Sex klasser.

D/H21 D/H20 D/H18
90-95 min 70-75 min 55-60 min
 

Medeldistans

Sex klasser.

D/H21 D/H20 D/H18
30-35 min 25-30 min 25-30 min
 

Sprintdistans

Sex klasser.

D/H21, D/H20 och D/H18
12-15 minuter i samtliga klasser
  

Ultralång distans

Sex klasser.

D/H21 D/H20 D/H18
135-140 min 105-110 min 85-90 min
 

Natt

Sex klasser. Beräknad segrartid ska ligga på ca 80 % av långdistans (dag).

D/H21 D/H20 D/H18
72-76 min 56-60 min 44-48 min
   

Jaktstartsfinalen

Jaktstartfinalen genomförs i regel som en avkortad långdistans, där den beräknade segrartiden noga behöver vägas jämfört med antalet tävlingar som räknas inför finalen. Finalen är viktig för totalresultatet, vilket bidrar till en spännande upplösning av ligan, men finalen får samtidigt inte bli för betydelsefull. 
Anmälningsvillkor  

Åldersbegränsningar

Enligt tävlingsreglerna gäller följande:

Vid individuell elittävling arrangerad på uppdrag av SOFT, exempelvis Swedish League och testtävlingar till internationella mästerskap, ska deltagare under tävlingsåret fylla lägst 17 år. 

Utländska deltagare vid SM

Då deltävling i Swedish League även är SM-tävling får utländska deltagare som inte uppfyller villkor för att tävla om SM delta, men tävlar således inte om det svenska mästerskapet utan endast om poängen i Swedish League. Utländsk deltagare får då representera sin utländska förening.

Läs mer om uppfyllda SM-villkor på SM-sidorna.     


Världsranking & IOF-id vid anmälan

En Swedish League-deltävling kan också utgöra världsrankingtävling, en s k World Ranking Event (WRE). Endast seniorklasserna är världsrankingklasser.

Vid WRE-tävling behöver du som senior finnas registrerad i IOF Eventor med ett s k IOF-id. Detta ska anges vid anmälan och för att du ska få tillgodoräkna dig världsranking på tävlingen.

Läs mer om hur du registrerar ett IOF-id    


Inget rankingkrav i övrigt

Inget rankingkrav finns för Swedish League. Orankade deltagare, som trots att ranking saknas platsar i en klass, fördelas och lottas i första startgrupp av totalt tre startgrupper. 

Då Swedish League-deltävling utgör SM-tävling i disciplinerna nattorientering, sprintdistans, långdistans och medeldistans är ranking ett krav för svenska deltagare. Läs mer om uppfyllda SM-villkor på SM-sidorna.   


Anmälningsavgift

Aktuell anmälningsavgift för Swedish League är 360 kr/deltagare och elitklass (år 2024). Då en deltävling utgörs av ett SM är avgiften högre.

Arrangör får vid vissa högkvalitativa arrangemang höja anmälningsavgiften för vuxen och elit med högst 50 % av maximiavgiften i angivna intervall. För Swedish League är grundavgiften 240 kr och 50 % av 240 kr är 120 kr. 

Avgiften tas ut på samtliga Swedish League-deltävlingar och dess innehåll förklaras i anvisningar.


Anmälan via Eventor

Anmälan och efteranmälan till Swedish League görs som till en vanlig tävling, dvs via Eventor (gäller även vid WRE-tävling).

Anmälan kan normalt göras senast fram till en vecka före tävling. Efteranmälan kan normalt göras fram till 3 dagar innan tävling. Efteranmälda lottas in i startfälten på samma sätt som ordinarie anmälda.

Då en deltävling utgörs av ett SM är senaste anmälningsdag normalt två veckor före tävling och senaste efteranmälningsdag senast en vecka före tävling.  


Övrigt


Banläggning och spridningsmetoder

Eventuella spridningsmetoder bestäms av SOFT:s kart- och baläggningsansvarig i samråd med banläggare och bankontrollant. På långdistans används normalt den s k kartbytesgafflingen som finns beskriven i tävlingsanvisningarna. Den har visat sig ge den bästa spridningen, utan att inverka för mycket på banläggningen.

Jaktstartsfinalen genomförs utan spridningsmetod.

Karantän

Vid sprinttävlingar där GPS-uppföljning finns kan det bli aktuellt med karantän. Beslut om karantän tas av SOFT i samråd med arrangörscoach, tävlingskontrollant och arrangör.

Då en deltävling utgörs av ett SM förekommer alltid någon form av karantän.

Information om karantän anges i tävlings-PM.

Startmellanrum

Startmellanrum bestäms av SOFT:s arrangörscoach i samråd med tävlingskontrollant och arrangör.

Speaker

SOFT kontrakterar inför varje ny säsong särskild huvudspeaker för Swedish League.

Nummerlappar

Endast huvudklasser har nummerlappar. Dessa bäres endast på bröst.

Vid SM gäller SM-regler.