Priser & prispengar

Totalpriser


Seniorer: D21 respektive H21


Totalpriserna i seniorklasserna består av 138 000 kr som fördelas på följande sätt: 

  • Placering 1: 32 000 kr i vardera klassen
  • Placering 2: 17 000 kr  i vardera klassen
  • Placering 3: 10 000 kr i vardera klassen
  • Placering 4: 5 000 kr i vardera klassen
  • Placering 5: 3 000 kr i vardera klassen
  • Placering 6: 2 000 kr i vardera klassen 


Juniorer: D20, H20, D18 respektive H18

Totalpriserna i juniorklasserna består av 28 000 kr i stipendier från Skogssportens Gynnare enligt följande: 

  • Placering 1: 8 000 kr i respektive klass
  • Placering 2: 4 000 kr i respektive klass
  • Placering 3: 2 000 kr i respektive klass

Delpriser

De tre bästa i respektive huvudklass (seniorklass såväl som juniorklass) erhåller hederspriser på deltävlingar inför finalen. Arrangören kan utöka priserna med hederspriser till fler än tre per klass.

Om underklass erbjuds, erhåller den bästa i respektive underklass närmast huvudklassen hederspris.