Arrangör

ARRANGEMANGSKOMMITTÉN

Sammankallande och SOFs tävlingsansvarige

Torgny Jeppson

Jury, regelfrågor

Ove Ericsson

Markfrågor

Anders Hasselbo

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Lars Nord

Lennart Karlsson