Valberedning

Årsmötet 2017 beslutade att upprätta ett schema där några föreningar varje år ska utse var sin representant till valberedningen. Representanten ingår i valberedningen under två år. Schemat innehåller också vilken klubb vars representant ska vara sammankallande.

Förhoppningen med detta förfarande att få en spridning mellan klubbarna i valberedningen och att det ska bli lättare att utse personer till valberedningen.

Schema för SOF:s valberedning