DM-Tävlingar

Här finns specifik information kring DM-tävlingarna i Södermanland.
Långtidsplan för DM-tävlingar i Södermanland 2020–2028:
DM-plan

DM-klasser 2019

Tävlingsansvarig

Torgny Jeppsson