Bidrag

Här samlar vi de bidrag som klubbar i Södermanland kan ansöka om.

Bidrag till kartutbildning

Karttillverkning och kartkontroll är orienteringens grundpelare och vi ser ett stort behov av att få fler kartritare både i distriktet och nationellt. Därför vill SOF ekonomiskt stötta Sörmlands föreningar som vill utbilda sina medlemmar inom detta område, och på sikt är tanken att detta ska ge tillbaka till Sörmlands orientering i form av fantastiska kartor!

SOF ska årligen avsätta ett belopp på 10 000 kr, dedikerat till utbildning inom kartritning för
kartritare ämnade att rita/revidera i Sörmland. Förslaget godkändes på årsmötet 2023. 

SOFTs listade kartutbildningar: https://www.orientering.se/utbildning/utbildningskatalog/kartritning/ 

Föreningen söker om ekonomiskt bidrag (maxbelopp 1500 kr/deltagare). Vi strävar efter att sprida bidragen mellan alla distriktets klubbar i första hand. 

Nedan ska ingå:

 • Namn på person som ska delta i utbildning och utbildningens namn + planerat datum

 • Motivering till varför föreningen behöver utbilda fler inom kartproduktion och gärna enkel plan på vad personen ska bidra till i framtiden.

 • Skicka till sormlandsof@gmail.com 

 

Styrelsen jobbar aktivt med att se över hur vi kan få fler att engagera sig inom kartproduktion och kartkontroll och fler initiativ är på g. Har ni ytterligare idéer och förslag tar vi tacksamt emot detta!

Bidrag till cuper och serier

SOF ska årligen avsätta ett belopp på 10 000 kr, dedikerat till priser eller dylikt till cuper/serier i distriktet, för att främja ungdomsorienteringen och samarbete mellan klubbar. Förslaget godkändes på årsmötet 2022.

Varje serie kan ansöka om max 2000 kr. Dvs arrangerande klubbar delar på den beviljade summan. 

----------------------------------------------------

 

Kriterier som ska uppfyllas för att ansökan ska beviljas:

 • Minst två klubbar ska stå som arrangörer. 

 • Minst tre olika svårigheter ska erbjudas på serien. Ex. gul, orange, blå.  

 • Priser ska i första hand gå till ungdomar, därefter lottade priser bland alla deltagare som ex. fullföljt alla deltävlingar.

 • Priser ska i första hand bestå av presentkort. 

Ange detta i ansökan:

 • Vilka (minst) två klubbar arrangerar
 • Kontaktpersoner i varje arrangerande klubb (Namn och E-post/tfn)
 • Beskriv planering/upplägg (t.ex tider, platser, målgrupp)
 • Prisfördelning (t.ex segrare, 10% första, lottas ut, deltagande, antal priser i % av deltagare)
 • Vilka svårigheter på banor (minst 3 st)

Sänd ansökan till sormlandsof@gmail.com 

I nuläget råder “först till kvarn” så vänta inte med er ansökan. Vi strävar dock efter att sprida bidraget mellan distriktets olika klubbar. 

SOFs styrelse strävar efter att besluta om beviljande eller ej inom 2 veckor från insänd ansökan.