Arrangemang och tävlingskommitté

ARRANGEMANGSKOMMITTÉN

Sammankallande och SOFs tävlingsansvarige

Torgny Jeppson

Jury, regelfrågor

Ove Ericsson

Markfrågor

Anders Hasselbo

KARTKOMMITTÉN

Lennart Karlsson

Göran Karlsson

Viktor Larsson

Roger Larsson