Reseräkning

Du som reser för SOFs räkning har rätt till reseersättning. Reseräkning ska skickas in löpande. Har du kvitton för utlägg kan du skanna in dem och bifoga reseräkningen eller så kan du skicka in dem med vanlig post. Aktuell reseersättning är 25 kr/mil och samåkning bör ske när så är möjligt.

Gör så här:

1)      Kopiera blanketten till din dator

2)      Fyll i blanketten och spara den i din dator

3)      Skicka den ifyllda blanketten som bilaga till kassor@sormlandsof.se eller med vanlig post.