15.10.2023

Planeringskonferens UOF 2023

Orientering
Lördagen den 25 november bjuder UOF in alla föreningar till Planeringskonferens vid Arenahotellet i Uppsala. Vi hoppas att många kan närvara för att diskutera säsongen som varit och planera inför framtiden.
Inbjudan planeringskonferens med UOF
lördagen den 25 november

Upplands OF inbjuder till konferens för att utvärdera 2023 års verksamhet samt för att blicka framåt och planera 2024 års verksamhet. I år kommer planeringskonferensen att hållas på IFU Arena, konferensrum K1, i Uppsala.

Vi hoppas på god uppslutning från distriktets klubbar för bra diskussioner inom distriktets och klubbarnas verksamhetsområden. Målet med planerings-konferensen är att lägga en grund för och förankra kommande års verksamhetsplan. Konferensen är vid sidan av årsmötet det gemensamma forum där klubbarna kan påverka distriktets verksamhet. Förbered er gärna genom att diskutera i klubbarna, och ta med er dessa tankar och idéer till årets möte.

Program:
9:00-10:00 Välkomnande, introduktion och start av gruppdiskussioner.
10:00-10:30 Förmiddagsfika
10:30-11:30 Fortsättning gruppdiskussioner
11:30-12:00 Återsamling och återkoppling på gruppdiskussionerna.
12:00 Lunch
12:40 Gruppvis utvärdering och planering (gruppindelning kan ändras beroende på deltagande) - Ordförande - Arrangemang - Ungdom
13:30-14:00 Fika (grupperna tar fika när det passar)
14:30 Samling och genomgång
15:30 Avslutning

Anmälan: Senast 17 november på Eventor (under klubben/distriktsaktiviteter)
https://eventor.orientering.se/Activities/Show/19171

Kostnader: Ingen deltagaravgift


Övrigt: All information, handlingar läggs upp som en nyhet på UOF’s hemsida (https://nya.orientering.se/uppland/forbundet/planeringskonferens/)

Välkomna önskar
UOF’s styrelse

Hela Inbjudan med underlag för gruppdiskussionerna hittar du här: Inbjudan

RELATERADE NYHETER

ordförandeklubba
Årsmöte 2024
anteckningsblock
Planeringskonferensen 2023
anteckningsblock
Banläggarutbildning 2024
Fler nyheter