Fabege
Fabege AB är ett svenskt fastighetsbolag med inriktning mot stadsdelsutveckling i Stockholmsområdet. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och ingår i Large Cap-segmentet.
Fabege är ett ledande fastighetsbolag med fokus på stadsutveckling och kommersiella fastigheter. Fabege skapar förutsättningar för människor och företag att prestera. Utvöver klimat och miljö, är den sociala hållbarheten en grundläggande drivkraft.