Folksam
Folksam är vår försäkringsgivare och aktivt skadeförebyggande och rådgivande partner. Folksam är även partner till Hittaut.

De flesta känner nog till att Folksam är ett kundägt försäkringsbolag som erbjuder försäkringar och pensionssparande. Men vi är även idrottens försäkringsbolag. Merparten av de aktiva idrottare är försäkrade genom Folksams samarbete med RF och specialidrottsförbunden. Det är ett samarbete där Folksam inte bara finns som försäkringsgivare, utan också som aktiv skadeförebyggande och rådgivande partner.