Landshypoteket Bank
Landshypotek Bank finns nära dig. De erbjuder lån till lantbruk, bolån och tryggt sparande. Som kund till Landshypotek Bank bidrar du till ett rikare liv i hela landet. Landshypotekbank är Premiumpartner till SOFT och Huvudpartner till Hittaut.
Landhypotek Bank grundades 1836 är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, och har drygt 190 medarbetare på orter över hela landet.