Kontakt

Övergripande frågor: Ordföranden i Västerbottens orienteringsförbund. För mer specifika frågor: se även kontaktinformation under respektive kommitte och arbetsgrupp.

Ordförande

Mats Klingvall

070-2552345