VOF-fonden

Klubbar i Västerbottens distrikt kan här söka medel till nya aktiviteter som främjar orienteringen i Västerbotten

Bestämmelser för Västerbottens Orienteringsförbunds VOF-fond

(senast reviderade VT2021)

VOF-fonden är en fond ur vilken orienteringsföreningar i Västerbotten kan söka pengar för avgränsade aktiviteter, projekt eller satsningar. Pengar tas från Västerbottens OF:s tillgångar och tilldelning beslutas av VOF-styrelsen.

Två ansökningstillfällen per år: 31 mars och 31 oktober. Ansökan skickas till VOF:s ordförande. Beslut om tilldelning tas så fort som möjligt efter ansökningstillfället, ibland efter kontakt med sökande förening. Medel kan beviljas för insatser upp till tre år. En årlig delrapport ska lämnas in vid fleråriga anslag och förnyad prövning sker efter varje år.

Bestämmelser och villkor kan modifieras från år till år, inklusive det totala maxbeloppet som delas ut per år. Beslut om det tas på VOF:s årsmöte på förslag från förening (motion) eller från styrelsen.

För att få medel ur VOF-fonden ska följande villkor vara uppfyllda:

  1. I motiveringen för att få medel för aktiviteten ska framgå varför den är utvecklande för orienteringssporten i distriktet och nyskapande i meningen att det inte är en upprepning eller smärre modifiering av aktivitet, projekt eller satsning som tidigare genomförts.
  2. Minst en annan förening än den sökande, gärna fler, ska inbjudas att delta i aktiviteten.
  3. Aktiviteten, projektet eller satsningen ska ske under en begränsad tidsperiod (från en kväll/halvdag/heldag/helg till ett program som löper över ett helt kalenderår).
  4. Inriktningen kan vara såväl mot rutinerade utövare som nya utövare.
  5. Inriktningen ska vara mot ökad sammanhållning inom gruppen och utveckling av den enskilda individen oavsett ambitionsnivå.
  6. Gärna inriktning mot ledarskap.

Övriga bestämmelser:

  1. Maxbelopp per förening och år: 10 000 kr.
  2. Föreningen rekvirerar tilldelat belopp från VOF efter genomförd aktivitet, projekt eller satsning, och efter en enkel digital redovisning som kan vara underlag för en presentation vid O-Galan eller annan distriktsträff (kort referat, kort om ekonomi och 1–3 foton). Även vid fleråriga anslag ska detta lämnas in årligen.
  3. Aktiviteter, projekt eller satsningar som VOF stödjer ekonomiskt på annat sätt ges inte stöd från VOF-fonden.
  4. Stöd ges inte heller för inköp av utrustning som inte är direkt och enbart (i huvudsak) knuten till aktiviteten.