NOF-VOF samverkan

Västerbottens och Norrbottens Orienteringsförbund har ett samarbete där olika orienteringsaktiviteter samordnas.
Arbetsgruppen har som huvudsaklig uppgift att hitta klubbar i Västerbotten och Norrbotten som organiserar ett familjeläger på våren, samt ordnar en gemensam resa för ungdomar till Rikslägret och Daladubbeln.

Därutöver har det också hänt att sociala aktiviteter har genomförts i anslutning till orienteringstävlingar.

Västerbottens representant

Kerstin Larsson

Västerbottens representant

Jörgen Johansson