Fakturainformation

Västerbottens OF

c/o Elisabeth Fries

Mycelievägen 38

90339 Umeå

Tel 070-3053807

Epost elisabeth.fries59@gmail.com

 

Fakturan eller räkningen ska beskriva vad det gäller, när och var aktiviteten eller utlägget gjordes och vilka som deltog.

Uppgifter om utlägg eller kostnader ska vara uppspaltade och summerade och med bifogade verifikat, dvs kvitton på utgifter eller kopior på kvitton i läsligt skick.

Det ska framgå till vem som pengarna ska betalas och till vilket kontonr med clearingnr.