Ungdomskommitten

Ungdomskommitten samordnar gemensamma ungdomsaktiviteter inom distriktet.
Exempel på gemensamma aktiviteter är distriktsläger, resa och deltagande i USM, uttagning till nationella ungdomsstafetter tex USM och Bagheera-stafetten.

ledamot

Lisa Bjurdamm

ledamot

Maria Vredin

ledamot

Anneli Bäckström

ledamot

Frida Wikberg

ledamot

Boel Sandström