Styrelsen

Styrelsen är VOF:s verkställande organ och har i uppgift att utveckla och långsiktigt stärka orienteringen i Västerbottens distrikt.

Ordförande

Mats Klingvall

070-2552345

Vice Ordförande

Janis Brokers

070-2609891

Kassör

Elisabeth Fries

070-3053807

Sekreterare

Stina Abramsson

070-2714747

Ledamot

Julia Andersson