Banläggarkort

Här finns register för Smålands godkända banläggare 2024 Detta innehåller uppgifter om giltighetstid och nivå. Banläggarkort 1 krävs för nationell tävling utan elitklasser och vid distriktstävling. Banläggarkort 2 krävs vid mästerskapstävling och nationell tävling med elitklasser. Banläggarkort har en giltighet av max 5 år.
Teknikvalsbana

KONTAKT

Magnus Svensson

0706426191