Vägledning - Ansökan att ta fram en MTBO karta

Nedan finns en handledning om en enkel vägledning för våra klubbar att ansöka om bidrag för framtagning av MTBO karta i närhet av klubbstuga eller liknande.

Vägledning bidragsansökan - Framtagning av MTBO karta