Skogskarlarna

Skk Emblem Dark

Smålands Skogskarlars Klubb


Smålands Skogskarlars Klubb är en förening som verkar som en stödorganisation till småländsk orientering. Föreningen har cirka 400 orienteringsintresserade herrar i Småland som medlemmar.

Smålands Skogskarlars Klubb bildades 1944 och är en av 45 skogskarlsklubbar i Norden. Klubbarna har tillsammans cirka 7.000 medlemmar.

Skogskarlarna leds av ett råd med tio medlemmar. Varje år arrangeras ett Höstblot någonstans i Småland då föreningsmedlemmarna träffas under trivsamma former. I samband med Höstblotet genomförs tinget där rådet väljs och beslut om föreningsangelägenheter fattas.