Söka tävling

Orientering

Sista ansökningsdag


Sista ansökningsdag och godkännande för tävlingar (gäller grenen orientering)

Följande tidpunkter gäller för ansökan och godkännande av tävlingar i SOFT:s tävlingsprogram.

SM och USM 

  • Ansökan inne till SOFT med e-post via eget OF senast 31 mars fyra år innan tävlingsåret.
  • SOFT utser arrangör senast i juni fyra år innan tävlingsåret.

Serie arrangerad på uppdrag av SOFT, samt Veteran-SM

  • Ansökan inne till SOFT med e-post via eget OF senast 31 mars två år innan tävlingsåret.
  • SOFT utser arrangör senast i juni två år innan tävlingsåret.

Distriktsmästerskap och nationella tävlingar

  • Ansökan inne via Eventor senast 31 mars året innan tävlingsåret.
  • OF (distriktet) godkänner senast 31 augusti året innan tävlingsåret.
  • SOFT godkänner senast 30 september året innan tävlingsåret.

Distriktstävling

  • Ansökan inne via Eventor senast vid tidpunkt som OF har fastställt, dock senast 15 maj året innan tävlingsåret.
  • OF godkänner senast 31 augusti året innan tävlingsåret.
  • SOFT godkänner senast 30 september året innan tävlingsåret.

För sent ute?

Senare uppkomna tävlingar än 31 augusti godkänner OF efter samråd med intilliggande OF.
Dessa tävlingar kan inte garanteras komma med i det tryckta pappersprogrammet.

Efter godkännande av OF och intilliggande OF, läggs in tävlingen i Eventor som närtävling, alternativt klubbtävling, och kontakta därefter OF för uppgradering till önskad tävlingstyp.