Bestämmelser Ungdom/Junior

Uttagningsprinciper ungdom

Intresseanmälan till olika aktiviteter görs på Eventor senast datum som fastställts av SmOF Ungdom/Juniorkommitté.
(Anmälan läggs ut på Eventor: Logga in på din klubb, välj Klubben - Klubbaktiviteter).

Riktlinjer-Policy vid läger-uttagningar SmOF 2023

Sydsvenska mästerskapen (SSM)
Fri anmälan

Götalandsmästerskapen (GM)
Fri anmälan

Ungdoms-SM (USM)
Fri anmälan

Regionsläger
Fri anmälan

Ungdoms-SM-läger
Fri anmälan