Styrelse

STYRELSEN
Ordförande: L-Å Sjökvist info@varendgn.se
V ordförande: Göran Carnander goran.carnander@gmail.com
Sekreterare: Vivianne Lindstam lindstam56@hotmail.com
Kassör: Göran Carnander goran.carnander@gmail.com
Ledamot Sonny Myrefelt sonny.myrefelt@telia.com
Ledamot: Carina Bergander carina.bergander@eksjo.se
Ledamot: Annika Ericsson annika.e.ericsson@gmail.com
Hedersordförande: Siv Bergander siv.bergander@telia.com