Årsmöte 2024

Logga
Lars Åke O Tårtor
På Vrigstads Wärdshus i går hade vi vårt 74:e årsmöte.(Fanns också deltagare på Teams)
Det började med att de närvarande bjöds på tårta för Smålands OF fyllde 75 år den 13 februari i år.
Sen var det ju en bonus att Smålands nationaldag inföll denna dagen"fössta tossdan i mass" också :-)Efter detta så öppnade Lars-Åke Sjökvist årets själva möte och började med att vi premierade de som har stått högst upp på de stora tävlingar under 2023(VM,EM,SM) samt året orienterare i Småland 2023.
Tyvärr så hade många av dessa inte tillfälle att vara med under kvällen.
Men en av pristagarna som kunde vara med var Noel Braun, Växjö OK

                 Noel Braun     


                                   
                 Tilda Palm

Efter detta så drog själva årsmöte igång med allt vad det innebär.
Först ut vara att välja mötesordförande samt sekreterare till mötet och här valdes Roger Ödebrink(RF SISU Småland) till ordförande samt till sekreterare valdes Annika Ericsson Smålands OF)


Mötet gick bra med mycket bra med val av ny ledamöter till Smålands OF.
Det var också bra inspel och diskussioner om främst hur vi skulle ta ställning till all de motioner som skall tas upp på årets förbundsmöte 23-24 mars på Bosön.

Till ordförande till 2024 omvaldes Lars-Åke Sjökvist.


Den sista punkten på dagordningen var att avtacka de som hade sagt att de ville stiga av efter ett mycket bra arbete de har gjort under sin period inom Smålands OF
Dessa var följande.
Sven-Gunnar Bergander U/J kommitté
Annika Ericsson U/J kommitté
Åsa Eskilsson U/J kommitté
Christer Öberg U/J kommitté
Agneta Hallberg Hansson Valberedningen
Lennart Sturesson Valberedningen
Maria Andersson Valberedningen
Mikael Johansson MTBOVi tackar alla som medverkade på årets årsmöte

Mvh
Styrelsen
Smålands OF