27.12.2022

Kallelse till Årsmöte

Orientering
Kallelse till Västerbottens Orienteringsförbunds Årsmöte 2023
Härmed kallas medlemsföreningar i Västerbottens Orienteringsförbund till ordinarie Årsmöte den 28:e februari 2023 kl 18.30.

Mötet kommer att genomföras helt och hållet via Internet (Zoom) och länk till mötet skickas enligt särskild e-post lista samtidigt med föredragningslista för mötet, verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga erforderliga handlingar, senast två veckor före mötet, alltså den 14:e februari.

Föreningarna är varmt välkomna till detta möte!

Styrelsen för Västerbottens Orienteringsförbund

Utdrag ur förbundets stadgar: ”Förslag till ärende att behandlas vid mötet skall skriftligen vara OF-styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.” (31:a januari 2023) ”Inom OF röstberättigad förening samt medlem i sådan förening har rätt att inge förslag. Förslag från föreningsmedlem skall först behandlas av dennes förening, som med eget yttrande sänder förslaget vidare inom angiven tid.”

RELATERADE NYHETER

Motionsorientering 3
Elitmärket till tre Västerbottensorienterare
Thumbnail Vintermotiv 2023
VOF-Nytt 4 2023
Kompass 1
Motioner till SOFT:s Förbundsmöte i mars.
Fler nyheter