26.09.2023

OGalan inställd

Orientering
OGalan inställd

Alltför få deltagare har anmält sig till årets Gala, så styrelsen har ställt in den. I stället kommer någon ny aktivitet att genomföras, förhoppningsvis före jul, så var på alerten.

Bästa priser och utsedda nomineringar kommer att delas ut i direkt anslutning till Natt-DM, så dröj kvar!!!


Mats Klingvall ordförande (mats.klingvall@gmail.com), 070-255 23 45

RELATERADE NYHETER

Motionsorientering 3
Elitmärket till tre Västerbottensorienterare
Thumbnail Vintermotiv 2023
VOF-Nytt 4 2023
Kompass 1
Motioner till SOFT:s Förbundsmöte i mars.
Fler nyheter